Ruhani  

Go Back   Ruhani > Evrensel Enerjiler > Evrensel Enerji Sistemleri > Parapsikoloji

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 10-12-2012, 00:53   #1 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Aug 2012


Mesajlar: 414
Konular: 253

Karma Puanı: 7

Standart Gezgin Durumdaki Ruhlar

Ruh bedenden ayrılmasından hemen sonra mı reenkarne olur?
"Bazen hemen sonra fakat çoğunlukla kısa veya uzun süren dönemleri takiben. Daha yüksek seviyeli dünyalarda reenkarnasyon neredeyse hemen gerçekleşir. Bedeni teşkil eden madde o dünyalarda düşük seviyeli olanlardakine göre çok daha düşük yoğunluktadır; böyle bir bedene enkarne olan ruh, daha öncesindeki tüm vasıflarını muhafaza eder, normal hali sizdeki uyurgezerlerin bilinçli durumu gibidir." Enkarnasyonlar arasındaki dönemlerde ruh ne olur?
"Yeni bir kaderi amaçlayan gezgin bir ruh olur. Beklenti ve bir bekleyiş içindedir.
Bu dönemler ne kadar sürer?
"Birkaç saatten binlerce asra kadar değişir. Aslında bu dönem için belirli bir süre yoktur; çok uzun bir zaman da alabilir, ancak her durumda asla daimi değildir. Bir ruh, daha önceki varoluşlarının arınma sürecine destek olacak yeni bir varoluşa -er ya da geç- başlamaya her zaman için muktedirdir."
Bu dönemin süresi ruhun iradesine mi bağlıdır, yoksa bir tür kefaret niteliğinde midir?
"Ruhun özgür iradesinin bir neticesidir. Ruhlar mutlak bir basiret içinde hareket ederler, ancak bu sürenin uzunluğu bazı durumlarda Tanrı tarafından verilen bir ders niteliğinde olduğu gibi, diğer hallerde ise'ruhların kendi taleplerine bağ­lı bir süreçtir çünkü enkarne olmadıkları bu dönemde bazı çalışmalarını daha verimli olarak yürütmelerine imkan sağlar."
Ruhların gezgin oldukları bu dönem ruhun düşük bir tekamül seviyesinde olduğunun işareti midir?
"Hayır çünkü her seviyeden gezgin ruhlar vardır. Daha önce de söylediğimiz gibi, enkarnasyon geçici bir durumdur. Normal hallerinde ruhlar maddeden bağımsızdır."
Enkarne olmamış tüm ruhların gezgin durumda olduklarını söylemek doğru mudur?
"Evet, reenkarne olmuşlara istinaden öyledirler, ancak kusursuzluk kazanmış saf ruhlar gezgin durumda değildir, onların durumu bellidir."

Özel vasıflarına istinaden ruhlar farklı mertebelerde ya da tekamül düzeylerindedirler ve bunların her birinden geçtikten sonra biraz daha armmışlık kazanırlar. Durumlarına istinaden şöyle sınıflandırılabilirler:- Enkarne olmuş ruhlar, yani maddi bir beden almış ruhlar.
- Gezgin ruhlar, maddi bedeninden ayrılmış ve tekamül amaçları için yeni bir enkarnasyonu bekleyen ruhlar.
- Arınmış ruhlar, kusursuzluğa ulaşmış ve artık enkarne olma gereksinimi bulunmayan ruhlar.

Gezgin ruhlar hangi yollarla bilgi edinirler? İnsanlarla
aynı şekildeyse oldukça zor olmalı.

"Geçmişlerini değerlendirirler ve kendilerini daha yüksek seviyelere çıkarmanın yollarını araştırırlar. Vizyon kazanmışlardır ve geçtikleri yollarda olup biten her şeyi gözlemlerler. Aydınlanmış insanların ve kendilerinden daha gelişmiş durumda olan ruhların konuşmalarını dinlerler ve yeni fikirler edinirler."
Ruhlar insanlara özgü herhangi bir tutku ya da ihtiras taşırlar mı?
"Yüksek seviyelerdeki ruhlar bedensel kılıflarım bırakırken insanlara özgü olumsuz tutkuları geride bırakır ve sadece iyiliğin sevgisini himaye ederler. Fakat düşük seviyelerdeki ruhlar dünyevi kusurlarını muhafaza ederler. Zaten bu muhafaza hali olmasa en yüksek seviyede olurlardı."
Ruhlar dünyadan ayrılırken olumsuz tutkularını nasıl olup da geride bırakmıyorlar? Çünkü o zaman bu tutkuların yıkıcı sonuçlarını idrak etmeye muktedir olabiliyorlar.
"Aranızda, örneğin aşırı derecede kıskanç insanlar vardır, o insanların dünyadan ayrılırken bu kusurlarını bir anda kaybedebileceklerini hayal edebiliyor musunuz? Bu kusurlar dünyadan ayrılışından sonra da ruhun beraberinde kalır, özellikle de kişinin derin yer etmiş güçlü tutkuları ve hırsları varsa. Bir çeşit atmosfer bu duyguları kılıfı içine alır ve ruhun bu kötü vasıflarını idame ettirir çünkü söz konusu ruh maddiliğin tesirinden tam olarak kurtulmamıştır. Onlara adeta izlemeleri gereken doğru yolu gösteren, hakikate yönelik anlık bir görü sahibi olmaları ise nadir rastlanan bir durumdur."
Ruhlar gezgin oldukları dönemde gelişme gösterirler mi?
"Çabalarına ve tekamüle yönelik arzularıyla orantılı olarak bu durumda çok büyük bir ilerleme kaydedebilirler, ancak bu şekilde edindikleri yeni fikirleri ancak bedensel bir varoluş çerçevesinde uygulamaya koyabilirler."
Gezgin ruhlar mutlu mudur, mutsuz mu?
"Liyakatlerine istinaden, az ya da çok. Köklerini himaye ettikleri tutku ve arzularından dolayı ızdırap çekerler ya da maddilikten arınmışlıkları orantısında mutlu olurlar. Gezgin olduğu durumda ruh daha mutlu olmak için neye ihtiyacı olduğunu idrak eder ve yoksun olduğu şeyleri edinmek için gerekli vasıtaları aramak üzere teşvik edilir. Ancak bunu yapmak istediğinde her zaman enkarne olmasına izin verilmeyebilir; bu durumda gezgin olduğu süre ders almasını gerektiren bir yaptırım mahiyeti kazanır."
Gezgin durumdaki ruhlar tüm diğer dünyalara girebilirler mi?
"Bu onların tekamül seviyelerine bağlıdır. Bir ruh bedenini bıraktığı zaman tüm bağlarını maddeden mutlak surette kesmez, dolayısıyla hala daha önce yaşamış olduğu dünyaya ya da aynı seviyedeki bir başka dünyaya aittir; bu aidiyet halinin ortadan kalkması için dünyevi hayatı sırasında ruhun kendisini daha gelişmiş bir dünyanın seviyesine çıkarması gerekir, öte yandan bu gelişim tüm ruhların amacı olmalıdır çünkü o olmadan asla kusursuzluk kazanamayacaklardır. Öte yandan ruh bir şekilde daha yüksek seviyelerdeki dünyalara girebilir fakat orada yaşayanların arasında kendisini yabancı hisseder. Onlara yönelik, adeta anlık bir görü kazanır; ancak bu anlık görü genellikle, onların arasındayken keyif aldığı o en yüksek mutluluk seviyesine layık bir hale gelebilmesi ve zaman içinde onlarla birlikte yaşamaya muktedir olabilmesi yönünde ruhun gelişme ve tekamül etme arzusunu artırmaya yarar."
Arınmış ruhlar daha düşük seviyelerdeki dünyalara gelirler mi?
"İlerlemelerine yardım etmek için çok sık olarak gelirler. Onlar bunu yapmazsa, yön verecek rehberler olmaksızın o dünyalar kendi halinde kalır."Geçiş Amaçlı Dünyalar
Gezgin ruhlara bir tür istasyon ya da dinlenme yeri gibi hizmet veren dünyalar var mıdır?
"Evet, özellikle gezgin ruhlar için adapte edilmiş dünyalar vardır; buralarda geçici olarak barınabilirler. Bunlar açık havada geçici olarak kamp kurdukları ve çok uzun süren bir gezginlik döneminden sonra, dinlendikler alanlar gibidir bunlar, ancak her zaman için biraz sıkıcı bir durumdur. Bu dünyalar diğer seviyelerdeki dünyalar arasında bir istasyon görevi yapar. Bünyelerinde barınacak ve az çok keyif alarak bir dinlenme imkanı bulacak ruhların tabiatlarına istinaden farklı seviyelerde olur."
— Bu dünyalarda yaşayan ruhlar, oralardan istedikleri zaman ayrılabilirler mi?
"Evet, gitmek durumunda oldukları herhangi başka bölge için oralardan ayrılabilirler. Göç eden kuşlar gibidirler, bir süre dinlenmek üzere bir adaya inerler ve varacakları yere ulaşmak için güç toplarlar."
Ruhlar geçiş dönemlerinde konakladıkları bu dünyalarda
gelişim kaydederler mi?

"Elbette, burada bir araya gelen ruhlar öğrenmiş olduklarını gözden geçirip değerlendirme yoluyla kendilerim geliştirirler, bu değerlendirme daha yüksek seviyelerdeki dünyalara girebilmeleri için de onları hazırlar, böylelikle daha donanımlı bir şekilde izin alabilirler; öte yandan asıl amaçları olan kusursuzluk seviyesine doğru ilerleme kaydetmelerine de imkan sağlar."
Bu geçiş dünyalarının özel bir doğası var mıdır ve sonsuza kadar gezgin ruhları himaye etmek durumunda mıdırlar?
"Hayır, dünyaların hiyerarşisindeki konumları geçicidir."
— Bu dünyalarda, aynı zamanda bedenlenmiş varlıklar da yaşarlar mı?
"Hayır, onların yüzeyleri kısır bir yapıdadır. O gezegenlerde barınanların maddi yönde ihtiyaçları bulunmaz."
— Bu kısır olma hali süreklilik mi gösterir ve doğalarındaki herhangi özel bir sebepten mi kaynaklanır?
"Hayır, bu kısır halleri sadece geçici bir süreçtir."

— Öyleyse böyle dünyalar doğa güzellikler gibi şeylerden yoksunlar?
"Yaratılışın bitip tükenmez nitelikteki zenginlikleri sonsuz güzellikler yoluyla tezahür ederler ve bunlar hayranlık uyandırmak açısından sizin doğa güzellikleri adım verdiğiniz dünyevi ahengin hiç de gerisinde değillerdir."
— Bu dünyaların doğaları sadece geçici bir yapıda olduğuna göre, Dünya'mızın durumu da gelecekte bir zaman onların ki gibi olabilir mi?
"Onun durumu zaten öyleydi."
— Hangi dönemde?
"Teşekkülünün devam ettiği dönemde."
Doğadaki hiçbir şey boş yere meydana gelmez, her şeyin bir amacı vardır. Bünyesinde hiçbir boşluk yoktur, her bir noktasında hayat vardır.'Yaşam her yerdedir. Dolayısıyla insanların yeryüzünde teşekkül etmesinden önce geçen çok uzun çağlar boyunca da, jeolojik katmanların ortaya koyduğu çok uzun dönüşüm ve değişim dönemleri süresince de, hatta organize varlıkların teşekkülünden önce ve elementlerin birbiri içinde kaynaşmış bir halde var oldukları çorak kaos döneminde de o şekilsiz kütlenin üzerinde yine yaşam vardı. İnsani ihtiyaçları ya da insani algı ve duyarlılıkları olmayan varlıklar için gayet uygun bir barınaktı o.Tanrı'nın iradesi, bu embriyovari durumundayken bile Dünyanın faydalı bir yer olmasını takdir etmişti. Öyleyse sonsuzluğun içinde dönmekte olan sayısız gök cisminin oluşturduğu bu kalabalığın içinde kaybolmuş durumdaki en küçük gezegenlerden biri olan Dünyanın, yaşam himaye etmek için tek başına ayrıcalıklı kılındığını kim iddia edebilir ki? Bu durumda ötekilerin işlevi ne olacaktır? Tanrı onları sadece gözümüze hoş görünmeleri için mi yaratmıştır? Mantıksızlığı, O'nun tüm eserlerinde açıkça görünen bilgelikle tamamen uyumsuzluk gösteren böyle bir varsayım, algılamaya muktedir olmadığımız ve olağanüstü sayılarda mevcut bulunan semavi bedenler üzerinde derinlemesine düşündüğümüz zaman daha da kabul edilemez bir hale gelmektedir. Öte yandan, halen teşekkül sürecinde olan ve maddi yaşam için henüz uygun durumda bulunmayan dünyaların bu koşullara uygun varlıkların barındığı yerler olduğu düşüncesindeki ihtişam ve yüceliği hiç kimse reddedemez. (Bir fikir birden fazla problemin henüz açıklığa kavuşturmadığı sayıda çözümü ihtiva edebilir).


Kaynak: Allan Kardec - Ruhlar Kitabı
ARMİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
durumdaki, gezgin, gezgin durumdaki ruhlar, ruhlar

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


gizli ilimler gizli ilim
Tüm Zamanlar GMT +4.5 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:44.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Ruhani.Net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ruhani.Net hakkında yapılacak tüm Hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Ruhani.Net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır. her yürlü sorunlar için email ; ruhaninet@gmail.com
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner