Ruhani  

Go Back   Ruhani > İslamiyet ve İslami İlimler > Rukye ve Tedavi

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 03-19-2013, 14:22   #1 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Nov 2012


Mesajlar: 268
Konular: 74

Karma Puanı: 2

Standart Rıh-i Ahmer Dau Ekber Duası(Şifa İçin)

Rıh-i Ahmer Duası-Hastalıkların Şifası

MANEVİ YÖNDEN BÜTÜN BELA VE HASTALIKLARI TEMSİL EDEN (RIHÜ AHMER VE DAÜ EKBER) ADI İLE BİLİNEN MAHLUKUN HAL TERCEMESİ

Kuvvetli, kudretli bir hükümdar ve peygamber olan Süleyman (A.S)' ın veziri ASIF bin Burhıya'dan rivayet olur :

<< Süleyman (A.S) günlerden birinde otururken tahtı hükümetinde bulunan ekabiri devleti, cin ins, envaı eryah, vahşi hayvanlar ve kuşlar hazır bulunuyordu. Süleyman (A.S)'ın hatırına bir şey geldi. "Allah-u Teala bana cin, ins , vahşi hayvanları, kuşları emrime vermiştir. Acaba emrime vermediği hiç mahluk kalmış mıdır?" Buyurdu, bunun üzerine veziri ASIF :

<< Ey Peygamberi Zişan, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği şeylerin cümlesi Allah'ın yarattıklarına nispeten hardal tanesi kadar bile hükmü yoktur,>> dedi

O anda dalgalanarak ; ateşten ibaret olan azalarını birbirine vurarak – çarparak korkunç simalı bir mahluk göründü. Eni ve boyu kırk arşın idi. Süleyman (A.S)'ın veziri :

Süleyman (A.S) :

"Ey korkunç şahıs kainatın yaratıcısının adı ile sana and veririm kimsin? Ve adın nedir? Afat'ın zararın ve vazifen nedir?" Diye sordu. O mahluk :

<< Ey Allah' ın peygamberi ben (rıhı ahmer ve da'ü ekber)'im vazifem, Cenabı Hak dünyada kullarından birbirine bir hastalıkla azap edeceği vakit beni ona musallat eder. Allah'ın emri ile bana hizmet edenler de vardır. Cenabı hak dört yüz türlü hastalığı bana tevdi etti. Ve o hastalıklara karşı ilaç ve tedavi yarattı. Bunların cümlesini bana bildirdi>> dedi

Süleyman (A.S) : << Cenabı hakkın ismi ile sana and veririm. Bu hastalıklar kaç çeşittir>> diye sordu? Rıhı Ahmer cevaben :

<< Ya nebiyyallah, hastalıkların çeşitleri pek çoktur, lakin bendeki hastalıkların özeti ondörttür : BASUR, YEL, BAĞIRSAK GÜRÜLTÜSÜ, ŞİŞKİNLİK, MİDE BULANMASI, GÖBEK VE KALBİN TAZYİK VE SIKMASI, SIRT AĞRILARI, BAŞ HASTALIKLARI, DAMARLARIN İLTİHAP VE AĞRILARI VE TIRA DENİLEN HASTALIK bunlardan bir parçadır>> dedi devamla : Tıra demek, insan her gördüğü şeyden huylanarak vesvese edip, işlerini tehir etmek manasına gelir. İlik ve kemiklerdeki rıhı tayyar ki zamanımızda romatizma ile maruftur. Muzak kapalı bir tabirdir. İhtimal yellere nafi olan anason, havlıncan ve pelin den yapılan şuruplar olsa gerekir.

• DELİLİK : Rıhı Ahmer devam ederek :

<< deliliğin, dimağdaki kan galeyanının, kan basıncının vesvesenin ve insanı yere vurmak gibi hastalıkların ilacı : yonca tohumdur. Kullanılma şekli : yonca tohumu öğütüldükten sonra sıcak su ile lapa halinde başa konur.>> dedi.

Rıhı Ahmer :

<< Bazen insanın basına vururum; bundan türlü tahayyülat gösteren kan hastalığı neşet eder, gözüne ateş görünür veya kendisini öldürecek ve dövecek korkunç mahluklar görür ve şiddetli bir şekilde bağırır.

Zira Cenab-ı hak kullanırından birbirine azap etmek istediğinde bu en şiddetli hastalığı musallat eder. Kur'an-ı Kerim'de << kullanırımdan dilediğime azap eder, dilediğime bağışlarım>> buyurduğu bu hastalıktır.

Bu rüzgarların bazıları çocuklara isabet etti mi renkleri solar, sararır, derileri siyahlaşır, salyaları kurur, gözleri çukurlaşır, inlemeleri şiddetlenir, ağlamaları ; ızdırapları ziyadeleşir. Uykuları kaçar.

Bu hastalığa yakalanan, felç yani nüzul ve titreme gelmiş gibi gayri ihtiyarı olarak titrer bu gibi hastalar fazla keyiften, tesirli hadiseden, suya bakmaktan, fazla korku ve ürkmekten kaçınmalıdır çünkü hastalık tekrar neşet eder diğer bir ilacı :

Musasa yumurtası ile tütsülenir.

Münasip yağlarla (lakva yağı) ile de masaj yapılır.

Duası yazılarak taşınırsa – inşallah – şifa bulur.

Süleyman (A.S) :

<< ey Rıhı Ahmer, sana and veririm, daha ne gibi zararların vardır >> dedi Rıhı Ahmer cevaben :

<< Ey Allah'ın Peygamberi; ben bir adamın beynine girersem aklını alırım. Vücuduna girersem basur, fiskül gibi bir çok hastalıklara sebep olurum>> dedi Süleyman (A.S) bu korkunç sözleri işitince etrafında olanlara bu mahlukun yakılmasını ve öldürülmesini emretti o mahluk :

<< Ey Allah'ın Peygamberi, beni kimse öldürmeye ve yakmaya kadir olamaz Cenab-ı Hak beni bunun için yarattı ve ömrümü uzattı deyip kayboldu.

Süleyman (A.S) :

<< ey Rıhı Ahmer, Allah'ın adı ile sana and verdim, maiyetinde ne kadar rüzgar ve yel vardır>> dedi o mahluk

<< Ya nebiyallah; yanımda gasıf, asıf, sarsar, akim, sam rüzgarları vardır, bunların esintileri eyyamı nahıs yani uğursuz günlerde olur, akıllı adam bu günlerde evden çıkmamalıdır. Bütün şakalardan, oyunlardan muharebe ve buna benzer şeylerden sakınmalıdır>> dedi Süleyman (A.S)

<< ey korkunç mahluk sana and veririm. Rüzgarlardan başka bir şey kaldı mı?>> diye sorunca O korkunç mahluk :

>> Ya nebiyallah ; yanımda Cenab-ı Hakk'ın ahır zamanda memleketleri, köyleri ve dağları helak ettireceği rüzgarlar kaldı. Bunların bir kısmı cenuptan eser, insana kıl kadar dokundu mu yarı veya bütün vücudu hareketten muattal eder. Artık hiç harekete gelmez Bunun duası yazılarak taşınır ve okunur. Tekrar yazılarak suyu içilir.

Netice olarak :

Rıhı Ahmer Da'ü ekber denilen bu mahluk Cenab-ı Peygamber (A.S) efendimizin zamanına kadar görünmedi : Peygamberimizin torunu Hasan (R.A) iç hastalığı ile kan dökmeye başladı Hasan (R.A)'ın hastalığını Resulullah ve ashabı duyunca Cebrail (A.S) nazil olarak :

<< hazreti Hasan (Rıhı Ahmer) ile hastalandı>> diye Cenab-ı Peygambere haber verdi. Cenab-ı Peygamber, Cebrail (A.S)'a :

Bunun ilacı var mıdır? buyurdu Cebrail (A.S) vardır, dedi ve oradan ayrıldı, sonra resulü Ekrem'e geldi :

Ya Resulullah Cenab-ı Hak sana bu duayı hediye olarak gönderdi. Hazreti Hasan taşısın şifa bulur, ömründe bir kere dahi okuyan Rıhı Ahmer Da'ü Ekber'den emin olur>> dedi

Cenab-ı Peygamber << Hak sana bu duayı hazreti Hasan'a okudu ve bir şeyi yokmuş gibi şifaya kavuştu herkes bu duayı öğrensin, öğretsin, okusun ve üzerinde taşısın>> buyurdu.

Duanın Okunuşu:

Bismillâhirrâhmânirrahiym bismillâhi ve billâhi ve minellâhi ve ilellâhi
ve fî sebîlillâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber. Ve
eazzü ve ecellü a' zamü ve akderu mimma ehâfü ve ahzeru vellâhü
ekberu kebîran ve subhânellâhi bükraten ve esıylâ. Bismillâhişşâfî
bismillâhilkâfî bismillâhil müâfî bismillâhillezî lâ yedurru measmihî
şey' ün fil' ardı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm. Ve nünezzilü
minelkur' âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü' minîn. Allâhümme
enerrâkiy ve enteşşâfî eûzübike min şerri mâ kadayte allâhü ekber,
allâhü ekber, allâhü ekberu eyyühel melekânil azıymân. Eûzü billâhi
rabbî ve rabbükümüllâhü ve hâlikıy ve hâlikukümâ ve müsavvirî ve
müsavvirukümâ hâlikussuveri ve râzikulbeşer. Eûzü billâhi min cemîıl
âfâti velâhâti velbeliyyâti vel' emrâzi vel' eryâhı vel evrâmi vel eskâmi
velkeseli velcünûni velhumûdi vel' âlâmi eıynû hâmile kitâbî hâzâ
biesmâillâhil kirâm ve âyâtihil ızâmi binûri vechillâhi zilcelâli velikrâm.
Mâlikel mülki vel melekûti vel ızzeti velceberût. Elhayyiddâimilbâkıllezî
lâ yemûtü sübhânehû mâ a' zame şânehû ve erfea
mekânehû ve eazze sültânehû fâtırassemâvâti vel' ardı âlimelǧaybi
veşşehâdetirrahmânirrahıymi melceelkâsidîne müǧıyselmelhûfîn.
Râhımedduafâi velmesâkîn ve râzikalhalkı ecmaıyn. Zül' azameti
vessültâni verra' feti vel' ihsâni velcûdi vel imtinâni elhannânil
mennâni erraûfiddeyyân elkahhârillezî lâ yukherulǧâlibül- mücîrullezî
lâ yücâru aleyhi eûzü bihî min şerril fiteni velmihani ve cemîı emrâzıl
bedeni ve minerrıyhıl ahmeri veddâil ekberi finnefsi verrûhı vellahmi
veddemi vel cildi vel azmi vel urûkı vel asabi veşşâ' ri bi ızzeti men izâ
kadâ emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn. Fesübhânellezî bi
yedihî melekûtü külli şey' in ve ileyhi türceûn. Allâhü ekber, allâhü
ekber, allâhü ekberu yârabbi yâ bâriü yâ muǧıysü yâ cebbâru yâ
kahhâru yâ muksitu yâ kâimü yâ dâimü yâ mübdiü yâ muıydü yâ
sabûru yâ vedûdü yâ kâfî yâ âfî yâ müâfî yâ vâkıy yâ bâkıy yâ
sarîhalmüstasrihıyne yâ ǧıyâselmüsteǧıysîne yâ men emruhû
beynelkâfi vennûni yâ atûfü yâ şefûku yâ kâdiru yâ muktediru yâ ehyâ
yâ şerâhiyâ yâ berâhiyâ edûnây asbâüt âli şedâyül vehîm yâ büyûnâ
yâ şemhıtâ yâ azıymü yâ mükaddimü yâ müahhıru yâ alîmü yâ hakîmü
yâ azıymü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ kâimen alâ külli nefsin bimâ
kesebet yâ câmiu yâ nâfiu yâ rabbâhü yâ mevlâhü yâ seyyidâhü yâ
mâlikâhü yâ ǧâyete raǧbetâhü yâ muhsinü yâ mün' ımü yâ
mütefaddılü yâ mütekerrimü yâ men ya' lemü mâ nuhfî vemâ nu' linü
yâ ahkemel hâkimîn yâ veliyyel mü' minîn yâ avned duafâi vel
mesâkîne yâ kâfil mütevekkilîne yâ mükevviral leyli alen nehâri ve
mükevviran nehâri alel leyli yâ kâhira külli şeytânin merîdin yâ kâmia
külli cebbârin anîdin yâ ni' mel mevlâ ve ni' men nasıyr yâ râzikattıflis
saǧıyri yâ râhimeşşeyhıl kebîri yâ câbiral azmil kesîri yâ ilâhel evvelîn
yâ âhiral âhırîn yâ erhamer râhımîn yâ habîbet tevvâbîn yâ hayral
ǧâfirîn yâ hayral vârisîn yâ hayral vâsılîn yâ mâliki yevmiddîn yâ men
iyyâke na' büdü ve iyyâke neste' ıyn vealeyke netevekkelü ve fîke
nerǧabü ve fî mâ ledeyke nercû ve fîke nehâfü allâhümmeşfi hâmile
kitâbî hâzâ min cemîıl emrâdı vel eskâmi vel ıleli vel haleli vel âlâmi
vel meleli vel keseli vel veceli vel evhâmi vezzeleli vez zeheli vel
müǧali vel evrâmi ved demil esvedi vel maǧzıl enkedi verrîhıl ahmeri
veddâil ekberi ved demil asǧari ve cemî' ıl âfâti vel âhâti vel hümûmi
vel maǧmûmi vel kürûbi ves sekteti veddehşeti verra' şeti vet tavşeti
vezzeyǧı vel huzni vessıhri vel mekri vel kaderi vel fütûri vel vühûşi vel
hevâmi ve müşâhanetil avâmi vel inhizâmi ve şerriş şeytâni ves
sültâni vel hukkâmi vez zullâmi vel kahtı vel vebâi vel hebâi vel ǧalâi
vel celâi vez zilzâli vel belâi ve hedmil binâi ve üdâlid dâi ve haybetir
racâi ve şemâtetil a' dâi ve şerril eşrâri ve keydil füccâri vel inhizâmi
ve mahtelefe aleyhilleylü vennehâru min tavârikıl insi vel cânni illâ
târikan yetruku bi hayrin yâ rahmân ve min şerri külli şeytânin racîm
ve min şerri külli dâbbetin ente âhızün binâsıyetihâ inne rabbî alâ
sırâtın müstekıym. Ente rabbî ve ılmüke hasbî aleyke tevekkeltü ve
ileyke iltece' tü yâ ni' mel mevlâ ve yâ ni' mennasıyr ve ente hasbî ve
ni' melvekîl velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym ve
sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.

Konu zeinarda tarafından (03-19-2013 Saat 16:52 ) değiştirilmiştir..
BİLGE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-19-2013, 16:53   #2 (permalink)

 
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Üyelik tarihi: Oct 2012


Mesajlar: 1.821
Konular: 644

Karma Puanı: 2

Standart

Eline sağlık Bilgeciğim..
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04-06-2013, 14:28   #3 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Feb 2013


Mesajlar: 14
Konular: 1

Karma Puanı: 2

Standart

allah razı olsun çok önemli bi dua
mkekol34 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


gizli ilimler gizli ilim
Tüm Zamanlar GMT +4.5 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:15.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Ruhani.Net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ruhani.Net hakkında yapılacak tüm Hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Ruhani.Net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır. her yürlü sorunlar için email ; ruhaninet@gmail.com