Ruhani  

Go Back   Ruhani > Gizli İlimler > Havas İlmi Genel Bilgiler

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 06-11-2019, 18:19   #1 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Mar 2012


Mesajlar: 1.049
Konular: 938

Karma Puanı: 2

Standart Artık tamamlandı dıger sıhır ıptallerıne gerek bununla tamamen kurtul

ELMATIYHAT SED BUYUSU IPTALI&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
963+2490+14100+963+14280+18945+963+5055+963+18945+ 18945+963+426+963+18945+14280+44235+4260+18945+498 +219+498+963+702+498+7020+26&lt;br&gt;&lt;br&gt;&l t;b r&gt;<br>
ELRESCŞEVŞFEŞŞAVZSAŞBKEVSD&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;<br>
ZIRH IPTALI NEVMIC&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+702+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+11910+18150+9567+546+702+702+702+702+219+963+11 910+963+56775+14280+219+219+219+44235+31560+31560+ 702+702+31560+34&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
ELĞASDCLECZDĞETSŞEZNDDESDCAZCDSESD&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;<br>
SEHAC SED IPTALI SAC&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
963+2940+14280+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+702+546+426+18945+546+14280+4815+546+546+963+4 815+426+219+963+546+702+25350+5055+56775+63750+663 0+426+3720+963+963+963+963+963+38&lt;br&gt;&lt;br& gt;<br>
ELSEHŞ DEBZ FEHSEMZT FEFEZSBD ZEŞEZFC YEZEDĞ&lt;br&gt;<br>
<br>
BAHHAB RASAD SIHRA ŞAH SIHRI IPTALI&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+11910+18150+9567+702+426+546+219+546+963+498+95 67+546+56775+12504+963+963+963+56775+31560+31560+5 46+963+25350+963+219+31560+498+38&lt;br&gt;&lt;br& gt;<br>
ELĞEVS LESC ŞEĞENT DEBZ CEZEVT ZEZZAHS ZESTE&lt;br&gt;<br>
<br>
HAZAT SEZAH YAS TAM TILSIM IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+11910+18150+9567+702+426+546+219+546+963+498+95 67+546+56775+12504+963+963+963+56775+31560+31560+5 46+963+25350+963+219+36&lt;br&gt;<br>
ELĞESLECŞEĞENTDEBZCEZEVTZEZZAHSZESTE<br>
<br>
RASAD IPTALI GANIY<br>
1803+2190+27300+1803+30150+21180+1803+30150+30150+ 30150+30150+30150+30150+30150+30150+30150+30150+30 150+30150+30150+18027+24024+12030+1803+1803+2370+2 31+27300+1803+990+9015+3600+9015+912+9015+35&lt;br &gt;<br>
ELNENKN&lt;br&gt;<br>
SENHNT&lt;br&gt;<br>
NEYHNHD&lt;br&gt;<br>
NEZNZNK&lt;br&gt;<br>
NEŞNHND<br>
<br>
--------------- <br>
<br>
RAHMAN ISMI KELIMESI&lt;br&gt;<br>
963+2940+11910+6630+219+219+4260+9567+963+963+219+ 963+702+219+702+702+18150+9567+12504+56775+18945+9 567+2940+44235+963+963+12504+963+702+702+219+219+9 63+963+11910+702+219+7020+18150+7020+963+219+219+4 3&lt;br&gt;<br>
ELYENCKTCEHECEDCELZDZAHSTDENCCETADSECDCEŞDC<br>
<br>
--------------- <br>
<br>
HICRAN BUYUSU IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+51000+963+4815+3720+963+963+11910+963+637 50+9567+18945+4815+963+963+963+546+963+963+2940+48 15+963+56775+3720+3720+963+56775+31560+37890+963+4 98+6630+18945+31560+963+498+2940+426+51000+2940+70 2+426+43&lt;br&gt;<br>
ELDEHMAĞT EZEHŞ LEHE MEM ZEZSEhEV ŞEYSEVLB DELDEB<br>
<br>
--------------- <br>
<br>
NECKR RASAZ IPTALI&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+11910+18150+9567+702+426+546+219+546+963+498+95 67+546+56775+12504+963+963+963+56775+31560+31560+5 46+963+25350+963+35&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
ELĞESLEŞEĞENTDEBZCEZEVTZEZZAHSZESTE<br>
<br>
--------------- <br>
<br>
RAVHUM ISMI SIHIR DUSKUNLUK IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+3720+963+6630+14280+963+9567+6630+963+481 5+5055+963+44235+18150+14280+11910+56775+11910+702 +426+21&lt;br&gt;<br>
ELMEYBSETYEHZFEZNASDA<br>
<br>
DEMMEH KAF KAN RASAZI IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2490+14100+963+14280+18945+963+5055+963+18945+ 18945+963+426+963+18945+14280+44235+4260+18945+498 +219+498+963+702+24&lt;br&gt;<br>
ELRESCŞEVŞFEŞŞAZBEŞKEVSD<br>
<br>
---------------<br>
<br>
GERCEK TURAB SIHRI IPTALI&lt;br&gt;DOGRU OKUNUSU&lt;br&gt;<br>
963+2940+4815+11910+31560+14280+4260+14280+963+181 50+14280+63750+14280+963+4260+51000+12504+963+963+ 963+963+702+546+9567+963+702+546+27&lt;br&gt;&lt;b r&gt;<br>
ELHASANREĞZSESKERDHEDETKEDZ<br>
<br>
GERCEK CEDDUVD IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+14100+963+14100+5055+963+5055+963+18945+6 630+963+546+219+18945+546+14100+6630+426+426+498+7 02+963+963+25350+219+963+25350+963+56775+63750+637 50+219+63750+44235+35&lt;br&gt;<br>
ELRERZCFEBĞCFEŞYEZRDVAZŞEYTEĞCTEZBĞ<br>
<br>
1803+2190+27300+1803+30150+21180+1803+30150+30150+ 30150+30150+30150+30150+30150+30150+30150+30150+30 150+30150+30150+18027+24024+12030+1803+1803+2370+2 31+27300+1803+990+9015+3600+9015+912+9015+35<br>
ELNENKN<br>
SENHNT<br>
NEYHNHD<br>
NEZNZNK<br>
NEŞNHND<br>
<br>
SAMIC SEDDUV KILIT BUYUSU IPTALI VEFKINI YAP<br>
1803+2190+27300+1803+30150+21180+1803+30150+30150+ 30150+30150+30150+30150+30150+30150+30150+30150+30 150+30150+30150+18027+24024+12030+1803+1803+2850+6 9+27300+1803+990+9015+4500+9015+990+9015+35<br>
ELNANSNK NEŞHNĞNT NEYNHN NEZNCNK NENŞHN<br>
<br>
ĞANEB ZAF RASAD IPTALI<br>
1803+2190+27300+1803+30150+21180+1803+30150+30150+ 30150+30150+30150+30150+30150+30150+30150+30150+30 150+30150+30150+18027+30150+12030+1803+1803+2850+2 70+27300+1803+1620+2850+4500+9015+258+9015+35<br>
ELNANKNSN NENYNHNT NENZNĞN NEVNHN<br>
<br>

---------------

SAH CIN KUTTIAT SAH&lt;br&gt; <br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+567 75+12504+9567+18945+963+963+963+5055+963+51000+963 +546+426+3720+219+25&lt;br&gt; <br>
ELĞASCLEMEŞEZZEHATŞEFEDAB&lt;br&gt;

---------------

ŞECERE TUM AILE AGACI SEFEATI SAC<br>
963+2940+14280+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+702+546+426+18945+546+14280+4815+546+546+963+4 815+426+219+963+546+702+25350+5055+56775+63750+663 0+426+5055+219+219+963+963+963+31560+702+40<br>
ELSESDZ FEZDC ZEŞFZ BEDZB ŞEZH SEFS CEHFT YEFĞBC

YEVMEL HEMISUV SIHRI IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+18945+963+9567+63750+963+963+963+219+963+ 546+219+5055+219+12504+6630+7020+963+963+56775+315 60+31560+498+702+31560+63750+963+37890+219+219+510 00+219+963+37890+35&lt;br&gt;<br>
ELŞEYĞTHASDCEVZCEHCEZSAFECĞESDCEShC&lt;br&gt;

---------------

KALEC KELAM IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+963+963+18945+963+14100+963+12504+4815+442 35+702+702+963+702+546+702+27&lt;br&gt;<br>
ELRESFEZFEŞFAHDEZŞERHEDDED<br>
<br>
YAHTIM IPTALI&lt;br&gt;<br>
ELRAHLLİYMETAYAV&lt;br&gt;<br>
60+70+100+60+800+70+70+60+400+80+60+10+500+400+500 +8

---------------

KILIT BUYUSU IPTALI 2&lt;br&gt;<br>
60+70+20+60+700+70+60+50+5+80+60+400+2+60+50+4+60+ 400+50+80+60+400+1+60+20+7+60+70+500+80+60+400+200 +50+500+400+200&lt;br&gt;<br>
ELBESLEĞZMEYCEĞSEYĞMEYFEBZELAMEYKĞAYK&lt;br&gt;

---------------

ĞANEB RASAZ IPTALI<br>
1803+2190+27300+1803+30150+21180+1803+30150+30150+ 30150+30150+30150+30150+30150+30150+30150+1803+301 50+30150+30150+18027+30150+12030+1803+1803+4500+27 0+27300+1803+18027+15210+270+9015+69+9015+69+36<br >
ELNANKC SEN NEHN NEYNF NEĞNK NENT NEFNHC

---------------BAZILARINDA TURKCE HARFLER EKSIKTIR RAKAMLARA GORE KELIMEYI OLUSTURUN.
cyberaskim isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


gizli ilimler gizli ilim
Tüm Zamanlar GMT +4.5 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:42.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Ruhani.Net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ruhani.Net hakkında yapılacak tüm Hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Ruhani.Net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır. her yürlü sorunlar için email ; ruhaninet@gmail.com