Ruhani  

Go Back   Ruhani > Gizli İlimler > Havas İlmi Genel Bilgiler

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 06-07-2019, 16:45   #1 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Mar 2012


Mesajlar: 1.049
Konular: 938

Karma Puanı: 2

Standart Sıhır ıptalı rahıym ısmı kelımelerı toplanıyor bulundukca

ELMATIYHAT KILIT BUYUSU IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2490+14100+963+14280+18945+963+5055+963+18945+ 18945+963+426+963+18945+14280+44235+4260+18945+498 +219+498+963+702+498+7020+26&lt;br&gt;<br>
ELRESCŞEVŞFEŞŞAVZSAŞBKEVSD<br>
<br>
RAHIYM AFSUVN IPTALI<br>
963+2940+63750+702+7020+2940+963+498+9567+219+1250 4+219+9567+702+963+219+963+963+219+7020+426+219+12 504+426+702+702+498+51000+18150+7020+963+219+219+9 63+963+546+219+37<br>
ELTEĞSCT HALCD DAVSCD NECD CEVZCD<br>
<br>
3RAHEM ZAC TILSIM IPTALI<br>
963+2940+56775+963+18150+963+963+963+25350+963+378 90+12504+12504+2940+963+9567+4260+702+702+219+219+ 25350+25350+6630+4260+219+219+702+498+963+963+963+ 963+963+426+963+426+702+963+963+702+546+963+219+96 3+963+963+963+963+963+702+4260+702+219+54<br>
ELENETEh HEHLET KEDCED CETCEY KECCED<br>
VEBEB DEDE ECZEZE DEKETED<br>
<br>
2RAFEZ RAHIYM SIHIR IPTALI<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+498+498+18945+219+567 75+11910+19800+2940+3720+2940+702+702+963+963+219+ 963+37890+25350+963+12504+27<br>
ELĞASLVEVŞCZAMKDELDCELhTEH<br>
<br>
1RAHUVM RASAD IPTALI<br>
963+2940+56775+963+18945+963+963+963+25350+963+315 60+14280+14280+963+14280+2940+963+219+219+963+963+ 219+25350+25350+6630+5055+4260+963+963+963+426+963 +963+963+963+963+702+426+426+426+219+426+963+219+9 63+426+498+963+963+963+963+963+702+963+54<br>
<br>
ELZEŞE ESSESES LECCE ECETETE YEFEKE EBED BEBE BECB ECE EVBEDETE<br>
<br>
RAHAM ISMI BUYUK IPTAL<br>
963+2940+63750+963+9567+426+498+702+18945+219+5677 5+12504+19800+963+2940+2940+219+219+963+546+702+70 2+37890+25350+219+11910+702+702+219+498+219+426+21 9+702+963+219+219+37<br>
ELĞEVTBDC KALHZCD CEZLDCD CAVThCD<br>
CEBCŞDC<br>
<br>
RAHUVM SIHIR IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+9567+2940+498+498+11910+219+567 75+11910+19800+14100+3720+4815+426+426+25350+31560 +702+426+2940+3720+702+7020+26&lt;br&gt;<br>
ELĞEVLTCDB ZAVMRHKB MALBSDST<br>
<br>
RAHIYM ISMI CEDDUVM IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+498+498+18945+219+567 75+11910+19800+14100+3720+3720+702+546+963+498+702 +702+963+37890+25350+963+26&lt;br&gt;<br>
ELĞASDCLEMDERŞAMKZEVZEhTED<br>
<br>
DEMMEH KAF KAN RASAZI IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2490+14100+963+14280+18945+963+5055+963+18945+ 18945+963+426+963+18945+14280+44235+4260+18945+498 +219+498+963+702+24&lt;br&gt;<br>
ELRESCŞEVŞFEŞŞAZBEŞKEVSD<br>
<br>
GERCEK CEDDUVD IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+14100+963+14100+5055+963+5055+963+18945+6 630+963+546+219+18945+546+14100+6630+426+426+498+7 02+963+963+25350+219+963+25350+963+56775+63750+637 50+219+63750+44235+35&lt;br&gt;<br>
ELRERZCFEBĞCFEŞYEZRDVAZŞEYTEĞCTEZBĞ<br>
<br>
RAHIYM ISMI ZAUV TALASIYM SIHRA IPTALI<br>
963+2940+3720+963+6630+14280+963+9567+6630+963+481 5+5055+963+963+18150+14280+12504+56775+11910+44235 +63750+21<br>
ELMEYSETYEHFENESHZAZĞ<br>
<br>
KILIT BUYUSU IPTALI ISMI&amp; DOGRU OKUNUSUlt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
60+70+80+60+90+100+60+200+60+300+400+60+30+100 0+60+700+800+5+500+9 &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; <br>
ELMENRZESENKHEYHDEZA &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
<br>
RAHUM SIHIR IPTALI<br>
963+2940+2940+963+6630+14280+963+9567+3720+219+956 7+963+702+219+18945+14100+12504+56775+11910+44235+ 63750+963+22<br>
ELLEYSMCETTECDŞERZHAZĞ<br>
<br>
BAHHAB RASAD SIHRA ŞAH SIHRI IPTALI<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+11910+18150+9567+702+426+546+219+546+963+498+95 67+546+56775+12504+963+963+963+56775+31560+31560+5 46+963+25350+963+219+31560+498+38<br>
ELĞEVS LESC ŞEĞENT DEBZ CEZEVT ZEZZAHS ZESTE<br>
<br>
RAHIYM ISMI TILSIM IPTALI VEFKI YAPILABILIR<br>
963+2940+3720+702+9567+426+702+702+18945+963+56775 +12504+18945+963+5055+2940+498+546+546+963+498+253 50+25350+2940+9567+702+702+219+498+219+426+219+702 +702+426+219+36<br>
ELMDTBDDŞEZHŞEFLVZZEVTTLTDDCVCBCDDBC<br>
<br>
RAHEM RASAD RASAZ IPTALI<br>
963+2940+3720+702+9567+426+702+702+18945+963+56775 +12504+18945+963+6630+2940+963+2940+2940+963+18150 +31560+3720+3720+963+963+963+5055+963+546+963+6375 0+498+33<br>
ELMEDBEDŞEZŞEYLELDLENSMEMTFAVHZEĞ<br>

RAHIYM ISMI RASAZ IPTALI<br>
963+2940+18150+963+18150+426+9567+498+18150+426+21 9+14100+219+18150+9567+9567+219+6630+963+963+11910 +44235+9567+18945+963+963+702+498+27<br>
ELNEVNBTNERBCTNEYCTCAVDZEŞTE

RAHIYM ISMI DUSMAN KULDAN KORUNMAK ICIN<br>
963+2940+63750+702+7020+2940+963+498+9567+219+1250 4+219+9567+702+963+219+963+963+219+7020+426+219+12 504+426+702+702+498+51000+18150+4260+963+219+702+9 63+963+546+219+219+219+39<br>
ELĞASLDC DAVHC DEVTC TACHBC NECSBD KECD CEZDC

RAHIYM ISMI ĞARAME IPTALI<br>
963+2940+63750+702+7020+2940+963+498+9567+219+1250 4+219+9567+702+963+219+963+963+219+7020+426+219+12 504+426+702+702+498+51000+18150+3720+963+219+702+9 63+963+546+219+219+219+219+219+219+219+219+219+219 +46<br>
ELCESDĞC CEVLHCD CEHTCD CEMCZC CEVBSCD CENTCD CEBCDC

RAHIYM RASAD SIHRA IPTALI ISMI<br>
963+2940+63750+702+7020+4260+963+498+9567+219+1250 4+219+9567+702+963+219+963+963+219+7020+426+219+12 504+426+702+702+498+51000+18150+3720+963+219+702+9 63+963+546+219+219+219+219+40<br>
ELĞESDC KEVHCTD CEVTBC CESBCD&nbsp; MENHC DEZCD CEDC

RAHIYM RASAZ IPTALI<br>
963+2940+7020+3720+37890+18150+702+9567+702+498+12 504+702+702+702+219+3720+9567+4260+546+25350+12504 +25350+4260+963+219+702+702+963+9567+219+219+219+9 63+219+498+963+9567+2940+56775+12504+40<br>
ELSMhNDTDVHDDDCMTKZTHTKECDDETCCCECVETLZH

RAVHUM ISMI SIHIR IPTALI<br>
963+2940+3720+963+6630+14280+963+9567+6630+963+481 5+5055+963+44235+18150+14280+11910+56775+11910+702 +426+21<br>
ELMEYBSETYEHZFEZNASDA

RAHIYM SON RASAD IPTALI ISMI<br>
963+2940+7020+4815+6630+702+3720+219+11910+963+963 +219+963+963+426+702+702+37890+9567+11910+56775+18 945+9567+4815+31560+963+963+12504+963+219+963+219+ 219+963+963+11910+963+219+11910+11910+40<br>
ELSEHAYDMECACEBECDDEhTAŞTAHSECEHECEECAZE

GANIY EN BUYUK RASAD TALASIYM IPTALI<br>
963+2940+25350+7020+2940+963+219+12504+498+2940+70 2+963+219+963+963+426+702+11910+9567+9567+702+2940 +9567+37890+5055+7020+963+219+702+702+963+426+219+ 426+219+963+219+219+963+963+219+963+426+963+44235+ 45<br>
ELCASLT HEVLD CEBEDET TEDL TEhF SECD DEB CEBC CEB CEZC

NUVN RAE TILSIM IPTALI<br>
963+2940+56775+963+4260+219+498+498+18150+426+219+ 14280+219+6630+9567+11910+219+963+963+963+18150+31 560+9567+18945+963+963+702+498+27<br>
ELZEVKCTVEYNBCSECTACEDNESVEŞ

---------------

42 HARF RAHIYM<br>
963+2940+11910+6630+219+219+6630+9567+963+963+219+ 963+702+219+702+702+25350+9567+12504+56775+18945+9 567+5055+37890+963+963+12504+963+702+702+219+219+9 63+963+11910+702+219+11910+11910+2940+963+219+42<b r>
ELYEYCDTEFCDTECEHACDCEDZEŞTTEhCEHADCADALEC

---------------

RAHUVM ISMI TALASSAM IPTALI<br>
963+2940+11910+702+498+219+2940+11910+219+426+702+ 219+546+546+7020+546+18945+9567+12504+56775+18945+ 9567+7020+31560+219+963+12504+963+426+963+498+702+ 702+702+12504+219+498+2940+37890+498+219+41<br>
ELADVCLACBDCZZSZŞTHZŞTSSCEHEBEVDDDHCVLhVC

---------------

21 INCI RAHIYM SIHIR IPTALI<br>
963+2940+12504+963+219+963+3720+11910+7020+546+546 +546+426+6630+9567+498+12504+9567+19800+56775+1894 5+9567+5055+25350+2940+2940+12504+6630+546+702+426 +702+702+702+11910+498+963+963+25350+546+546+546+4 2

---------------

RAHIYM TALASIYM SIHRA KARISIGI IPTALI<br>
963+2940+14100+498+498+9567+4260+2940+3720+2940+49 8+9567+2940+2940+9567+498+12504+2940+14100+4815+14 280+9567+3720+3720+14100+14100+18150+3720+2940+663 0+3720+426+426+426+7020+426+426+426+56775+219+498+ 7020+9567+43

---------------

YENI RAHIYM ISMI KELIMESI KILIT IPTALI<br>
963+2940+14100+498+498+9567+4260+2940+3720+2940+49 8+9567+3720+7020+9567+963+12504+2940+6630+2940+294 0+18945+2940+2940+2940+2940+5055+4815+2940+2940+31 560+546+546+702+702+11910+11910+11910+12504+2940+4 26+12504+2940+2940+702+963+963+12504+219+702+426+5 1

---------------

RAHIYM ISMI BUYUK SIHIR IPTALI<br>
963+2940+3720+963+6630+14280+963+9567+4260+963+481 5+5055+702+56775+18150+14280+11910+56775+11910+963 +44235+21<br>
ELMEYSETKEHFENZDAZSAZ

---------------

RAHIYM ISMI SIHIR IPTALI FARKLI<br>
963+2940+963+963+3720+2940+963+9567+5055+963+6630+ 219+6630+63750+44235+2940+9567+56775+4815+963+4423 5+498+546+23<br>
ELLAYMZFEYCZĞELEZTHEVZT

---------------

RAHIYM ISMI REMILAH SIHIR IPTALI<br>
963+2940+3720+498+498+9567+2940+2940+12504+3720+49 8+9567+4815+12504+9567+963+6630+3720+7020+2940+294 0+18945+2940+3720+7020+6630+9567+4815+3720+2940+31 560+546+546+546+546+4815+5055+2940+9567+2940+498+3 1560+4815+2940+702+702+5055+9567+426+963+50
cyberaskim isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


gizli ilimler gizli ilim
Tüm Zamanlar GMT +4.5 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:43.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Ruhani.Net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ruhani.Net hakkında yapılacak tüm Hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Ruhani.Net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır. her yürlü sorunlar için email ; ruhaninet@gmail.com