Ruhani  

Go Back   Ruhani > Gizli İlimler > Havas İlmi Genel Bilgiler

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 05-14-2019, 23:48   #1 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Mar 2012


Mesajlar: 953
Konular: 875

Karma Puanı: 2

Standart Ana sıralı tum ıptaller sırasıyla 3 defa oku

ONCELIKLE ELECHEZETBEDUVH
60+70+60+2+300+60+7+60+600+20+60+30+60+8+800
ISMI 88 DEFA OKUNUR SONRA SIRASIYLA ASAGIDAKILER OKUNARAK TUM SIHIRLERDEN KURTUL

ZAFEC BUYUK KILIT IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+12504+9567+18945+963+963+963+4260+963+702+702+2 19+219+3720+498+219+219+27&lt;br&gt;<br>
ELĞASCLECEMDŞAĞHTŞEECEKCEVD<br>
<br>
SAFEC ZIRH IPTALI<br>
963+2940+14100+963+12504+498+6630+3720+963+25350+1 1910+5055+2940+11910+963+2940+219+219+498+498+20<b r>
ELREYHMEVLCTEVVAFLAC<br>
<br>
ZAMIVC EN BUYUK SIDDUV IPTALI<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+12504+9567+19800+963+963+963+3720+702+219+219+3 720+426+426+426+219+219+219+28<br>
ELĞASLECBCEBDŞEĞHTKABCCEMEMC<br>
<br>
SID IPTALI2<br>
ELFESAZREKESERKAMEVECEZ&lt;br&gt;<br>
60+70+1+60+700+60+100+60+200+60+90+500+100+200+60+ 7+500+8+500+2+9+60+80&lt;br&gt;<br>
<br>
ZAMIC HIFZ RASAZI IPTALI<br>
963+2940+14280+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+546+546+498+18945+546+14100+4815+702+546+963+4 815+702+963+219+702+546+27<br>
ELSESŞFEVZFEZŞFZERHZDDEHZCD<br>
<br>
SAVHUC SUHAMA IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+12504+9567+19800+963+426+963+4815+963+963+498+2 19+22&lt;br&gt;<br>
ELĞAVSĞELHEŞKAHETEBECE<br>
<br>
ELHADIY BUTUN SIHIRLERIN IPTALI<br>
963+2940+14100+963+426+14280+5055+963+5055+546+505 5+18945+6630+963+963+18945+18945+702+702+546+702+2 1<br>
ELREŞFBFESZDŞEYDFEŞZD<br>
<br>
SUVFAZ EN BUYUK TILSIM IPTAL&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+12504+9567+18945+963+963+963+4815+963+702+546+2 19+219+3720+219+219+26&lt;br&gt;<br>
ELĞASMCLECEŞAĞHTŞEZECEHEDC<br>
<br>
ANA RESED IPTALI ELENUVH<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+5055+96 3+963+963+963+14100+963+12504+2940+44235+12504+963 +546+963+498+963+2940+2940+6630+6630+2940+426+498+ 498+702+2940+2940+546+2940+546+39<br>
<br>
ELRESFAYZLFEYZLFEVLEVL DELBERAHLZEZEVALH<br>
<br>
NUVN SIHIR YAPILAMASIN DIYE IPTALDEN SONRA KENDINI KILITLEME<br>
&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
963+2940+14280+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+546+546+498+18945+546+14100+4815+702+546+963+7 02+702+963+219+702+546+219+28&lt;br&gt;&lt;br&gt;< br>
ELSESRCZEZDFZEFŞZEHZDŞEVZCD&lt;br&gt;&lt;br&gt;

---------------

Rasad sihra iptali &lt;br&gt;<br>
60+70+20+60+700+70+60+5+50+70+80+60+50+2+60+50+4+6 0+80+400+80+60+400+60+20+8+60+200+400+60+400+50+20 0+500+1+500+400+ &lt;br&gt;<br>
Elbesmeğlecmeğğesyelyemzbveyayğafkeyk

---------------

ŞEYTAN ŞER GORME SED&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
SADDEH ZEMEH&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
963+2940+14280+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+702+546+426+18945+546+14280+4815+546+546+963+4 815+426+219+963+546+702+27&lt;br&gt;<br>
ELSESBZFEZDFEZSFDŞEZHBZEHŞC <br>
<br>
ELKAHHAR ASKER ILMI<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+963+963+18945+963+14280+546+12504+2940+442 35+546+498+2940+702+2940+963+27<br>
ELREVLSFELZFEŞFEZEEŞARZHLED

---------------

<br>
BAZASA SENELIK DELILIK HASTALIGI&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+12504+9567+19800+963+426+963+4815+963+963+498+3 720+426+23&lt;br&gt;<br>
ELĞAVSĞELEHAKŞETİBBEHEM&lt;br&gt;<br>
<br>
KASEK HASTALIĞIN ŞİFASI&lt;br&gt;<br>
60+70+100+60+700+1+60+1+60+3+1+60+30+60+3+60+100+4 +60+8+4&lt;br&gt;<br>
ELRASFAVFAŞFEDAŞERSES<br>
<br>
Cin düşmanlığı ve delilik iptali<br>
60+70+700+60+900+700+90+60+700+100+700+70+500+200+ 1000+60+900+700+1000+60+400+1000+90<br>
elsakssakslanrskasneyns<br>

---------------

SIHRI HEK TURAB HEK KILIDI IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+219+426+2940+702+56775+3720+963 +219+426+4260+963+219+56775+16&lt;br&gt;<br>
ELZECLDMECBĞKEBC&lt;br&gt;<br>
<br>
ELŞEH SIHIR IPTALI<br>
1803+2190+606+1803+12030+30150+912+1803+258+27300+ 1803+258+2370+12030+1803+258+231+1803+2190+2190+18 03+1803+2190+1803+2190+1500+15210<br>
ELBIYNDAVKAVZYEVZELLEELELT

---------------

YAEHAM UYKU ICIN<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+546+963+963+18945+963+14100+963+12504+6630+442 35+546+22<br>
ELRESFEFEŞFZEEŞAZRAYHZ

---------------

RASAVZ IPTALI<br>
963+2940+63750+963+6630+2940+963+498+18945+963+637 50+12504+9567+12504+963+702+219+2940+963+963+219+2 19+219+546+963+963+963+963+963+702+702+702+2940+29 40+426+426+219+35<br>
ELĞEYLEVCEDŞAĞHTHADCLELEZCECEDDELBEBC

---------------

RAFEZ KARA BUYU IPTALI<br>
963+2490+14100+963+14100+5055+963+5055+963+18945+5 055+426+963+963+18945+14280+44235+4815+56775+426+4 26+219+219+219+219+25<br>
ELRERCFEZBCFEŞFBSAZCBCEHŞ

---------------

NAMEC IPTALI<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+12504+9567+19800+963+426+963+4815+963+963+219+2 940+963+23<br>
ELĞASLEŞEĞHTKAEBEHCEELE

---------------

KUVFEH TILSIMLARI IPTALI<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+702+963+18945+963+14100+963+51000+963+2940 +498+498+963+24<br>
ELRESFEFEŞFEVDEŞERAD ELVE

---------------

BAHHAB DELİLİĞİN ŞİFASI DOGRU OKUNUSU<br>
60+70+700+60+900+700+90+60+700+100+700+70+500+200+ 1000+60+900+700+1000+60+400+1000+90<br>
ELKAYNSAYNSEYRLENSNEYNS

---------------

SAVHUC VEREKUV TAM SAC IPTALI&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+12504+18945+19800+963+963+702+702+498+426+20&lt ;br&gt;&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
ELĞAVSĞLEHEDŞEŞKABED

---------------

KALEC TILSIM IPTALI SAC &lt;br&gt;<br>
963+2490+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+702+963+18945+963+14100+44235+4815+56775+2 0 &lt;br&gt;<br>
ELRARSFAZDFAŞFEZEHŞE&lt;br&gt;<br>
<br>
KALEC TILSIM SACIL SAC IPTALI<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+702+963+18945+963+14100+18945+963+6630+546 +219+498+219+25<br>
ELREVSCFEZDFEŞFECEŞERŞEY

---------------

YANUVN DELILIK IPTALI ESMASI<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+5055+96 3+963+963+963+14100+963+12504+6630+44235+18945+963 +546+963+219+219+963+963+219+963+9567+3720+3720+42 6+33<br>
<br>
ELRESFEMBFEFE EME ERAHYZ ŞEZEC CEE CET<br>

---------------

SAVMIC BUYUK HIFZ SID IPTALI<br>
963+2940+63750+963+6630+2940+963+498+18945+963+637 50+12504+9567+12504+963+702+219+2940+963+963+219+2 19+219+702+963+963+963+963+963+963+963+219+2940+37 20+34<br>
ELĞEYLEVECEEŞAĞHTHADCELLECMECEDCEE

---------------

SEHUCVA ŞAKAH IPTALI&lt;br&gt;<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+219+963+18945+963+14280+7020+963+702+963+4 98+22&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;<br>
ELRESFASDFEŞVECEŞESEFE

---------------

ASIL SARAH ŞİFASI<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+702+963+18945+963+14100+963+4260+963+2940+ 44235+963+23<br>
ELRASFAFAŞFEDAŞERAKELAZ

---------------

SARAH ŞİFASI<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+702+963+18945+963+14100+963+4260+963+2940+ 44235+963+23<br>
ELRESFEFEŞFEDEŞEREKELAZ<br>
<br>
38840 LEHDEM IPTALI<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+702+963+18945+963+14100+963+4260+963+2940+ 44235+963+219+24<br>
ELRESFEFEŞFEDEŞEREKELAZC

---------------

38840 SAHUVC ZIRHI KORUNMAK ICIN<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+702+963+18945+963+14100+963+4260+963+2940+ 44235+963+219+24<br>
ELRESFEFEŞFEDEŞEREKELAZC

---------------

38840 SAHUVC ZIRHI KORUNMAK ICIN DOGRU OKUNUSU<br>
963+2940+14100+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+963+702+963+18945+963+14100+963+4260+963+2940+ 44235+963+219+24<br>
ELRESFEFEŞDEFECŞEREKELAZ

---------------

RAHİYM ISMI&amp; DOGRU OKUNUSUlt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br>
60+70+80+60+90+100+60+600+200+60+300+400+60+30+100 0+60+700+800+5+500+9 &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;< br>
ELMENRZESENKHEYHDEZAT &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;
cyberaskim isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


gizli ilimler gizli ilim
Tüm Zamanlar GMT +4.5 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:31.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Ruhani.Net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ruhani.Net hakkında yapılacak tüm Hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Ruhani.Net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır. her yürlü sorunlar için email ; ruhaninet@gmail.com