Ruhani  

Go Back   Ruhani > İslamiyet ve İslami İlimler > Fıkıh İlmi

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 01-21-2012, 21:02   #1 (permalink)

 
Sahir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Üyelik tarihi: Dec 2011


Mesajlar: 662
Konular: 633

Karma Puanı: 10

Standart Ahir zaman fitneleri

Ahİr zamanIn dehşetİ.
•Yemek yiyenlerin büyük tabağa üşüştükleri gibi, insanların size karşı birleşip üşüşmeleri yakındır. Biri sordu :"Aceba o zaman biz sayıca az mı olacağız?”. Peygamberimiz şöyle buyurdu : “Hayır, bilakis siz o zaman sayıca çok olacaksınız. Fakat selin sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak, sizin kalplerinize de VEHN sokacak.” “Vehn nedir Ya Resulallah!” denildiğinde de, şöyle buyurdu : “Dünya sevgisi ve ölüm korkusu”. (M.Z. 5.345)
•"Sizler, kendinizden önce gelen ümmetlerin sünnetine (yoluna) kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpa tıp uyacaksınız. Hatta onlar, daracık bir keler deliğine girseler oraya siz de gireceksiniz". Oradakiler, "Ey Allah'ın Resûlü! (Onlar) yahudiler, ve hıristiyanlar mı?" diye sordular. Aleyhissalâtu vesselâm: "Bunlar değilse kimler olur?" buyurdular." (K.S. C.17.-1213.)
•Ademin yaratılışı ile kıyamet arasında deccal (fitnesin)den daha büyük hadise yoktur. (Ramuz. . . . . . 4613 )

4. “Allah'ın gönderdiği her peygamber, ümmetini onunla (yani Deccalla) korkuttu. Nuh aleyhisselam ümmetini onunla korkuttu, ondan sonra gelen peygamberler de. O, sizin aranızdan çıkacak.” ( Buhari ve Müslim)
•“Kim deccalın çıktığını işitirse ondan uzak dursun. Çünki kişi ona gider görmüş olduğu aldatıcı şeylerden dolayı onu mümin zannederek ona tabi olur.” Hakim
•"Benden sonra bir çok fitneler zuhur edecek, onlardan biride EHLAS fitnesidir. O fitnede harp ve kaçış olacak. Ondan sonra daha şiddetli bir fitne baş gösterecek. Sonra bir fitne daha…İşte fitne bitti, dendikçe, bitmeyecek, yine devam edecek. İçine girmedik ev kalmayacak; bulaşmadık hiç bir müslüman da görülmeyecek. Bu fitne ehli beytimden bir müslümanın (Mehdinin) çıkmasına kadar devam edecek.” (Ramuz. 3727)

(EHLAS için kamus şunları zikreder: “1-Yağmurun daimi yağması, 2-Satıcının müşteriyi aldatması, 3-Bitkilerin bir yeri bürümesi.” Bu ifadelere göre; ahir zaman fitnelerinin bir biri ardınca gelmesi, çok aldatıcı olması ve her tarafı kaplaması anlaşılır.)
•“İlerde bir takım fitneler olacak. O fitne zamanında oturan ayakda durandan, ayakda duran yürüyenden, yürüyen koşandan hayırlıdır. Her kim fitne vukuunda muttali’ olup onu görmeğe çalışırsa içine düşer. Her kim o fitne zamanında iltica edecek veya sığınacak bir yer bulursa hemen sığınsın.” (Buhari)

2. Ahİr zamanda İdarecİler.

•"emanet zayi’ edildiği zaman kıyameti bekle!” “Emanetin zayi edilmesi nedir?” diye soruldu. Cevaben : "İş ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle" buyurdular. (R 713)

3. Ahİr zamanDA kadInlar.

•kasiyatün a riyat

4. Ahİr zamanDA İktİsadİ DURUM (helal ve haram.)

•“İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki ; ( o zamanda ) kimin sarısı, beyazı (yani altını, gümüşü), yoksa yaşama hakkı olmayacaktır.” (Ramuz..6241)


5. Ahİr zamanDA İlİm ve alİmler.

•Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki: okuyucular çoğalacak, fakihler azalacak, ilim (ortadan) kalkacak, fitne ve ölümler çoğalacak. Ondan sonra öyle bir zaman gelecek ki : ümmetimden kur’an okuyan kişiler bulunacak (fakat okudukları) boğazlarından geçmeyecek …Sonra bir zaman gelecek ki : Müşrik, Allah hususunda aynı silahla mümine karşı mücadele edecek. (Ramuz. 3738)

6. Ahİr zamanDA dini durum.Abidler.

•“İslami bağlar hükümden (ahkamdan) başlayarak namazda bitmek üzre bir bir çözülecek, her bir bağ çözüldükçe de insanlar diğer kalanlara sarılacaktır. (İbn-i Asakir, Ahmed İbn-i Hanbel)

7. SAMİMİ MÜSLÜMANLARIN DURUMU

•İslam garib olarak başladı; başladığı gibi tekrar garib olacakdır. Ne mutlu o gariblere! (M:Z.1.39)

8. AHİR ZAMANDA İMAN-KURAN VE SÜNNET

•Allahın rahmeti benim halifelerimin üzerine olsun.” “Ya Resulallah senin halifelerin kimlerdir.”diye soruldu. Peygamberimiz sav de “Sünnetimi ihya edenler, diriltenler ve onu insanlara öğretenlerdir" buyurdu. (Ramuz. 3633)

9. Ahİr zamanDA cemaat.

•“Nübüvvet idaresi aranızda Cenab-ı Allah'ın dilediği bir zamana kadar devam eder. Sonra kaldırmayı dilediği bir zamanda kaldırır. Bundan sonra peygamberlik gidişatı üzere bir hilafet devri gelir. Bu da Cenab-ı Allah'ın dilediği bir zamana kadar devam eder. Sonra onu da kaldırır. Daha sonra birbirleriyle boğuşan ısırıcı melikler devri gelir.Bu da Cenab-ı Allah'ın dilediği bir zamana kadar devam eder. Sonra onu da kaldırır. Bundan sonra da ceberut, azgınlık ve zulum üzere bir idare başlar. Bu devir de Allahın dilediği kadar kalır sonra Allah dilediği zaman onuda kaldırır. Bu devirden sonra da yeniden Nübüvvet Gidişatı üzere bir hilafet devri gelir. (Ahmed İbn-i Hanbel, Davud ve Nesai)

Ahir zaman fitneleri karşısında durumumuz nedir ve nasıl korunabiliriz?

Ondokuzuncu asır, çeşitli İslâm ülkelerinin istilâya uğradığı ve batının bâtıl düşünce ve efkârının hegemonyası altında ezildiği bir devrenin adı gibidir. Gerçi Avrupa zâlim ve münafıkları, madde plânında istilâ ettikleri bu yerleri terkedip geriye çekilmişlerdir. Ancak; düşünce adına ne kadar erâcifleri varsa hepsini, zehirli bir tohum gibi işgal ettikleri ülkelere saçıp öyle gitmişlerdir. İçinde yaşadığımız asır, işte böy1e tâlihsiz bir asırdır ki o tohumlann nesepsiz neticeleri sînemizde boy atmış ve bizleri düşünce ve ahlâk plânında birer sefil durumuna düşürmüştür. Onlardan intikal eden bütün bu fitne kıvılcımları cehennemî bir yangın meydana getirmiş, bu yangın cemiyet.hayatını yakıp kavurmaktadır. Bu fitneler yüzlercedir. Ve günümüzün nesli, işte, böyle fitnelere karşı tavrının ne olması gerektiğini sormaktadır. Şu sorunun sorulmaya başlanması bile bizi sevindirmektedir. Bence bu bir merhale kâtedişin belirtisi olarak kabul edilip değerlendirilmelidir.

Küfür cephesi, evvelâ okunu tevhîd akîdesi üzerine atmıştır. Cenâb-ı Hakk'ın varlık ve birliği hakkında zihin1eri bulandırmak istemiş ve belli bir devre bunda muvaffak da olmuştur. Bu millet, Allah'ı inkâr etmenin bir moda hâlini aldığı devirleri de görmüştür. O devrede din bütünüyle hafife alınır olmuş ve dinin mukaddes saydığı mefhûmlar hakârete mâruz bırakılmıştır.

Milletin Kur'ân'a olan bağlılığı sistemli şekilde ruhlarda yok edilerek onun yerine başka kitapların gönüllerde yer etmesine gayret edilmiş, inananların sînelerinde apayn bir sevgi tahtında oturan Hz. Muhammed (as.)ın yüce isminin oradan sökülüp, başkalarının yerleştirilmesine çalışılmış, hatta Kâbe'nin yerine başka yerler teklif edilmiş ve işte nesiller böyle bir kaos içine itilerek özünden ve kökünden koparı1mak istenmiştir. Bütün bu hareketler umum millette bir tesir icrâ edemese bile yeni ve toy nesiller buna mukâbele etme irâde ve gücünü kaybettiklerinden pek çoğu itibâriyle o akıntıya kapılıp gitmişlerdir.

Bugün bu fitne sebebiy1e, nice ruhlar yaralı, nice kafalar mâlül ve nice vicdanlar kapkaranlıktır... İrtidât ve dinden dönmelerin haddi hesabı yok... Taşıdıkları isimler kendimizi uğruna fedâ edeceğimiz şahıslara âit isimler olmasına rağmen, firavuna rahmet okutacak kadar, o isimlerin taşıdığı mânâ ve muhtevâya düşman kesilen insanların zuhuru, hiçbir asırda bu kadar çıldırtıcı buuda ulaşmamıştır. Bu devrede sadece dünyâ nazara verildi. Cismâniyeti kamçılayan şeyler sevdirildi. İnsanlar, âhirete mukâbil şu fâni ve geçici dünyâyı satırı alır oldular. Çünkü meydana getirilen umûmî efkâr o merkezdeydi. Ve herkes bilerek veya bilmeyerek böyle bir yarışın içine çekilmişti. Âhireti tercih edip o yola girenler horlanıyor, diğerleri ise itibâr görüyordu. Ve bunların hepsi birer fitneydi ve insanı dinden uzaklaştırıyordu...

İşte neslimiz. böyle bir sırattan geçme mecburiyetinde bırakıldı. O sırat ki. bir tarafta kadın bir çengel olarak asılmış duruyor, başka bir yerde içki, bir başka yerde de kumar. rüşvet. ihtikâr. fâiz... Evet. bütün bunlar birer çengel gibi asılmıştı ve nesiller için de bu yoldan geçme mecbûriyeti vardı. Geçenler birinden kurtulsa büyük bir ihtimâlle diğer çengellerden birine katılıp kalıyordu. Karşıya geçebilen seçkinler ise tahmin edilenden daha az. hatta azlardan da azdı...

Bir kuyuya nereden düşüldüyse çıkış ve kurtuluş yeri de oradan olacaktır. İşte bu hakikatı, en erken kavrayanlardan biri olan çağın Dev Pişdarı onların tahrîp ettiği noktalardan tamire başlaması bu hikmetten olsa gerek. Onlar bir ateş tutuşturmak istediler ve Cenâb-ı Hakk da onların tutuşturduğu fitne ateşini söndürmeyi murat buyurdu. Emrinde gâlip olan Allah'tır ve fitne ateşi, akîde plânında geldiği deliğe tekrar tıkanmıştır. Amelle ilgili fitnelere, günahlarla alâkalı kıvılcımlara gelince, Kur'an'dan, Allah Rasûlünün nurlu beyânlarından ve okuduğumuz eserlerden aldığımız derslerle inşâallah bizde hâsıl olan kevserle o ateşi de bizler söndürmeye çalışacağız. Ancak bu mevzûda cemaatın desteğine ihtiyacımız muhakkaktır. Zira fitneler birer düşman ordusu gibi üzerimize gelirken, fert olarak onlara mukâbelemiz gayet güçtür, hatta imkânsızdır. Ve unutmamalı ki; Cenâb-ı Hakk'ın rahmeti dâima cemaatla beraberdir.
Sahir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
ahir, ahir zaman fitneleri, fitneleri, zaman

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


gizli ilimler gizli ilim
Tüm Zamanlar GMT +4.5 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:02.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Ruhani.Net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ruhani.Net hakkında yapılacak tüm Hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Ruhani.Net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır. her yürlü sorunlar için email ; ruhaninet@gmail.com