Ruhani  

Go Back   Ruhani > Gizli İlimler > Havas İlmi Genel Bilgiler > Dilekleri Gerçekleştirmek İçin

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 05-02-2013, 13:05   #1 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Feb 2013


Mesajlar: 90
Konular: 80

Karma Puanı: 2

Standart Hizbul Mahfi (Gizli Saklanmış Dua)

Hizbül Mahfi (Gizli Dua)

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümec'alna tahte cenahi lutfike ve inayetike ve himayeti habibike ve nebiyyike seyyidina ve kurrati uyunina muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme vec'al lenel erda maideten ve külle men aleyha refikan ve muhıbben ve müsahharan bi hafıyyi lutfullahi bi latıyfi sun'ıllahi bi cemili sitrillahi dehaltü fi kenfillahi ve teşeffa'tü bi resulillahi sallellahü aleyhi ve selleme bi devami mülkillahi bi la ilahe ilellahü bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıymü yahün yahün ehilün ehilün ehyaşin hacebtü nefsi bi hicabillahi ve mena'tüha bi ayatillahi ve bil ayatil beyyinati vez zikril hakimi bi hakkı men yuhyil izame ve hiye ramim.cibrilü an yemini ve israfilü an şimali an seyyidina ve nebiyyuna muhammedün sallellahü aleyhi ve selleme imami ve kıbleti ve musa min halfi ve asahü fi yedi fe men raani habeni ve hatemü süleymane ala lisani fe men tekellemtü ileyhi kada haceti ve cemalü yusufe ala vechi fe men raani ehabbeni vallahü mühıytun bi ve la havle kuvvete illa billahil aliyyil azıymi ve salla ala seyyidina muhammedinin nebiyyir rahmeti ve kaşifil gummeti ve ala alihi ve sahbihi ve selleme hakkısmikellahümme

"ya latıyfü" 129 defa okunacak


bismillahirrahmanirrahim.allahümme ya latıyfü ya latıyfü ya latıyfü kema letufte bi halkıs semavati vel ardı ve letufte bil ecinneti fi butuni ümmehatiha ultuf bi fi kadaike ve kaderikellezi kadertehu aleyye ve ferric anni ma ene fihi ilahi men aksıdü ve entel maksudü ve minellezine yu'tıy ve enter rabbül kerimül ma'budü.rabbi hakıykun aleyye en la etevekkelü illa aleyke ve lazimun li en la eltecie illa ileyke ya men aleyhi yetevekkelül mütevekkilun.ya men ileyhi yelceul haifune ya men bi keramihi ve cemili avaidihi yeteallekur raciun.ya men bi sultani kahrihi ve azıymi rahmetihi yesteğıysul mudtarrune ya latıyfü.ma esreake li tefricil kurabi evkateş şedaidi ultuf bi fi kadaike ve kaderikellezi kaddertehu aleyye bi havlike ve kuvvetike ve fadlike ve keramike fe innehu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.euzü billahi mineş şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim.ellezine kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm imanen ve kalu hasbünallahü ve nı'mel vekil(19 defa okunacak)fenkalebu bi nı'metin minellahi ve fadlin lem yemseshüm suun vettebeu rıdvanellah.vallahü zü fadlin aziym.fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve kurrati uyunina muhammedin.ve alihi ve sahbihi ve sellem.


her kim her gün 3 ya da 7 kere okumayı vird edinirse Allahü Teala'nın yardımıylla çeşitli lütuflara nail olur.


Kaynak:Gizli ilimler_mustafa iloğlu

1-Hizbul Hâfi (Sırlı Dua)

"Bismillâhi el-Rahmâni el-Rahıym. Bihafiyyi lutfillâh, bi-Lâtıyfi sun’ıllâh, bi-cemîyli sitrillâh, bi-bedîy’ı afvillâh, bi-serîy’ı keramillâh, bi-iğâseti cûdillâh, bi-elfi elfi lâ havle velâ guvvete illâ billâh. Dehaltü fîy kenefillâh, ve temessektü bi-kitâbillâh, vestecertü bi-Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi (ve âlihî) ve sellem, bi-devâmi mülkillâh, bi-lâ havle velâ guvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azıym. Bi-yâhin yâhin yâhin, üheylin üheylin, ehyâşin. Hacebtü nefsîy ve dîynîy ve ehlîy ve mâlîy bi-hıcâbillâhi ve mena’tühâ bi-âyâtillâhi ve hassantühâ bil-âyâti vez-zikril-hakîym. Bihakkı men yuhyil-ızâme vehiye ramîym. Cibrîylü an yemîynîy ve İsrâfîylü ve Azrâîylü min verâîy ve Mîykâîylü an yesârîy ve seyyidünâ Muhammedün sallallâhu aleyhi (ve âlihî) ve selleme emâmîy. Asâ Mûsâ fîy yedîy femen ra’ênîy etâ’a emrîy ve hêbenîy, Asâ Mûsâ fîy yedîy femen ra’ênîy etâ’a emrîy ve hêbenîy, Asâ Mûsâ fîy yedîy femen ra’ênîy etâ’a emrîy ve hêbenîy ve hâtemü Süleymâne alâ lisânîy femen tekellemtü me’ahû gadâ hâcetîy, ve hâtemü Süleymâne alâ lisânîy femen tekellemtü me’ahû gadâ hâcetîy, ve hâtemü Süleymâne alâ lisânîy femen tekellemtü me’ahû gadâ hâcetîy, ve nûru Yûsüfe alâ vechîy, femen ra’ênîy ehabbenîy, ve nûru Yûsüfe alâ vechîy, femen ra’ênîy ehabbenîy, ve nûru Yûsüfe alâ vechîy, femen ra’ênîy ehabbenîy, vallâhü min verâihim muhıyt, bel hüve gur’ânün mecîyd, fîy levhın mahfûz. Lâ ilâhe illallâhül-Kebîyrul-Müteâlîy. Muhammedün Resûlüllâhi seyyidül-mifdâl ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin kâşifil-ğummeti ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem."

1-Korunmak için beş vakit namazın arkasından üç kez okunur.
2- Asâ Mûsâ fîy yedîy femen ra’ênîy etâ’a emrîy ve hêbenîy, yedi kez tekrar edilir.
3-sevgi,muhabbet ,evlilik ve yüzün nuru için "ve nûru Yûsüfe alâ vechîy, femen ra’ênîy ehabbenîy, " 11 kez okunur.
4-Duaların kabul olması için "ve hâtemü Süleymâne alâ lisânîy femen tekellemtü me’ahû gadâ hâcetîy" 21 defa sonra hacetini söyle
5-sıkıntılardan kurtulmak için bu duayı üç kez oku sonra ayağını üç defa yere vur.
En doğrusunu Allah bilir.

2-Hizbul Hafi Duası

"İsmüş-Şâfi’ıy ismüş-Şâfi’u-Bismillâhi el-Rahmâni el-Rahıym. Bismillâhi el-Rahmâni el-Rahıym. Allâhümme innîy es’elüke bihafiyyi (bu kelimedeki “h”, noktalı “hı” harfidir) lutfillâh, bi-cemîyli sitrillâh, bi-bedîy’ı afvillâh, bi-serîy’ı kerâmillâh, bi-iğâsi (bu kelimedeki “s”, üç noktalı peltek “s” harfidir) cühdillâh (bu kelime “cehdillâh” diye de okunabilir), bi-elfi elfi elfi lâ havle velâ guvvete illâ billâh. Allâhümme innîy es’elüke bihafiyyi (bu kelimedeki “h”, noktalı “hı” harfidir) lutfillâh, bi-cemîyli sitrillâh, bi-bedîy’ı afvillâh, bi-serîy’ı kerâmillâh, bi-iğâsi (bu kelimedeki “s”, üç noktalı peltek “s” harfidir) cühdillâh (bu kelime “cehdillâh” diye de okunabilir), bi-elfi elfi elfi lâ havle velâ guvvete illâ billâh. Dehaltü (bu kelimedeki “h”, noktalı “hı” harfidir) fîy kenefillâh, ve temessektü bi-kitâbillâh, ve teşeffa’tü bi-Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi (ve âlihî) ve sellem. Dehaltü (bu kelimedeki “h”, noktalı “hı” harfidir) fîy kenefillâh, ve temessektü bi-kitâbillâh, ve teşeffa’tü bi-Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi (ve âlihî) ve sellem. Bi-devâmi mülkillâh, bi-lâ havle velâ guvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azıym. Bi-devâmi mülkillâh, bi-lâ havle velâ guvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azıym. Bi-yâhin yâhin yâhin, ehıylin ehıylin ehıylin (bu 3 kelimenin başındaki harf “elif”, ikinci harf “h┠harfi), ehyâşin ehyâşin ehyâşin (bu 3 kelimenin başındaki harf “elif”, ikinci harf “h┠harfi). Bi-yâhin yâhin yâhin, ehıylin ehıylin ehıylin (bu 3 kelimenin başındaki harf “elif”, ikinci harf “h┠harfi), ehyâşin ehyâşin ehyâşin (bu 3 kelimenin başındaki harf “elif”, ikinci harf “h┠harfi). Hacebtü nefsîy bi-hıcâbillâhi ve mena’tühâ bil-âyâtil-beyyinâti ve(z-) zikril-hakîym. Bihakkı men yuhyil-ızâme vehiye ramîym. Hacebtü nefsîy bi-hıcâbillâhi ve mena’tühâ bil-âyâtil-beyyinâti ve(z-) zikril-hakîym. Bihakkı men yuhyil-ızâme vehiye ramîym. Cibrîylü an yemîynîy ve Mîykâîylü an yesârîy ve İsrâfîylü min guddemîy ve Azrâîylü min halfîy (bu kelimedeki “h”, noktalı “hı” harfidir) ve asâ Mûsâ fîy yedîy, femen ra’ênîy hêbenîy (bu kelimedeki “h”, “he” harfi, sonraki “elif” harfidir) ve etâ’a (bu kelimedeki “t”, kalın “tı” harfidir) emrîy ve hatemü (bu kelimedeki “h”, noktalı “hı” harfidir) alâ lisânîy, femen tekellemtü ileyhi gadâ (bu kelimedeki “d”, “dad” harfidir) hâcetîy ve nûru Yûsüfe alâ vechîy, femen ra’ênîy (bu kelimedeki “ê”, “elif” harfidir) ehabbenîy, vallâhü muhıytun bîy, ve hüvel-müsteânü alâ a’dâi. Lâ ilâhe illallâhül-Kebîyrul-Müteâl. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin seyyidül-mifdal (bu kelime “müfaddal” diye de okunabilir) ve alâ âlihî ve sahbihî ecma’ıyn. Cibrîylü an yemîynîy ve Mîykâîylü an yesârîy ve İsrâfîylü min guddemîy ve Azrâîylü min halfîy (bu kelimedeki “h”, noktalı “hı” harfidir) ve asâ Mûsâ fîy yedîy, femen ra’ênîy hêbenîy (bu kelimedeki “h”, “he” harfi, sonraki “elif” harfidir) ve etâ’a (bu kelimedeki “t”, kalın “tı” harfidir) emrîy ve hatemü (bu kelimedeki “h”, noktalı “hı” harfidir) alâ lisânîy, femen tekellemtü ileyhi gadâ (bu kelimedeki “d”, “dad” harfidir) hâcetîy ve nûru Yûsüfe alâ vechîy, femen ra’ênîy (bu kelimedeki “ê”, “elif” harfidir) ehabbenîy, vallâhü muhıytun bîy, ve hüvel-müsteânü alâ a’dâi. Lâ ilâhe illallâhül-Kebîyrul-Müteâl. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin seyyidül-mifdal (bu kelime “müfaddal” diye de okunabilir) ve alâ âlihî ve sahbihî ecma’ıyn.


kaynak:

Görünmezlik kalkanı Abdülkadir Geylani kitabı
şahuban isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


gizli ilimler gizli ilim
Tüm Zamanlar GMT +4.5 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:18.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Ruhani.Net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ruhani.Net hakkında yapılacak tüm Hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Ruhani.Net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır. her yürlü sorunlar için email ; ruhaninet@gmail.com