Ruhani  

Go Back   Ruhani > Gizli İlimler > Havas İlmi Genel Bilgiler > Dilekleri Gerçekleştirmek İçin

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 02-18-2013, 04:12   #1 (permalink)

 
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Üyelik tarihi: Oct 2012


Mesajlar: 1.849
Konular: 647

Karma Puanı: 2

Standart Heykel Duası

Yedi Heykel Duası

(Heykelin bilindiği üzere birkaç manası vardır bunlardan biride Arapçada kullanılan iskelet anlamında dır ki burada kullanılan şekli bu manadadır yani kuranın kaburgası özü iskeleti olan dua anlamında)

Hz. Aliden r.a rivayet olunur ki bir gün Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni yanına çağırdı ve dedi ki ya Ali (r.a) sana vasiyetim vardır bende buyur ya Rasulallah (s.a.v) dedim dedi ya Ali benim bir heykelim vardır kurandan çıkmıştır her kim pak temiz bir abdestle onu yazıp taşısa bütün zalimlerin şerrinden emin olur.

Ok kılıç ona zarar vermez ve haramilerin eşkıyaların şerrinden emin olur.

Padişahlar ve ulular katında şirin gözükür dünyada her ne maksadı ve muradı varsa hasıl olur. Bir hasta taşısa Hak Tealanın fazlıyla sıhhat bulur. Fakir taşısa zengin olur.

Her kim samimi itikat ve abdest ile bu duayı yazsa veya taşısa dört peygamber müjde verir 1- İbrahim peygamber
2- Musa peygamber
3- İsa peygamber
4 Muhammed Mustafa aleyhis-selam ve dört büyük meleğin sevaplarından alır
1- Cebrail
2- Mikail
3-Azrail 4
İsrafil Aleyhisselam ve ömrünün sonunda iman ile gider.

Mahşerde sıkıntı görmez. Münker ve Nekir sualinden emin olur. Kıyamet günü Arasat meydanında göreceği izzetten halk taaccüp eder ve derler ki bu peygamber her halde o an nida olunur ki ol kuldur ki o dünyada benim ismi Azamıma hürmet etti itikat etti ve temiz pak bir şekilde taşıdı.

Bu duayı heykeli kim taşırsa yerle gök dolusu günahı olsa Hak Teala bağışlar ve her türlü vahşi hayvan şerrinden emin olur. Cümle insanların gözüne şirin gözüke ve hürmetli ola.

Dünyada ve ahirette muradı hasıl ola. Bu duanın fazileti çoktur ama bu kadarla yetiniyoruz. Her kim itikatsızlık ederse dünya ve ahrette rüsvay ola maazallah. 7 heykel duası budur gaflet olunmasın.


Birinci Heykel Duası

بسماللهالرحمنالرحميم
الحمدللهالذىلايناليمنذكرالحمدللهالذىيحبمندعائ هالحم دللهالذىمنمرهوثقبهعليهوكفاهالحمدللهالذىلميكنل هاليغ يرهالحمدللهالذىبخيروالاحساناحساناوبااسياتغفرا ناوال حمدللهالذىهورجاءناويسؤالظناعمالناالحمدللهالذى لميتخ ذولداولميكنلهشريكفيالملكولميكنلهوليمنالذلوكبي رهتكب يراولاحولولاقوةالاباللهالعليالعظيمامنتباللهوك فرتبا لجبتوالطاغوتواسْتَمْسَكَبِالْعُرْوَةِالْوُثْق ٰىلَا انْفِصَامَلَهَاوَاللّٰهُسَميعٌعَليمبشهادةانلا الهال اللهوحدهلاشريكلهواشهدانمحمداعبدهورسولهومنيتوك لعليل لهفهوحسبهاناللهبالعامرهقدجعلاللهاكلشيئقديرااح سؤافي هاونكلمونووقععليهمبماظلموافهملاينطقوناِنَّرَب َّكُم ُاللّٰهُالَّذىخَلَقَالسَّمٰوَاتِوَالْاَرْضَفى سِتَّ ةِاَيَّامٍثُمَّاسْتَوٰىعَلَىالْعَرْشِيُغْشِىا لَّيْ لَالنَّهَارَيَطْلُبُهُحَثيثًاوَالشَّمْسَوَالْ قَمَر َوَالنُّجُومَمُسَخَّرَاتٍبِاَمْرِهاَلَالَهُال ْخَلْ قُوَالْاَمْرُتَبَارَكَاللّٰهُرَبُّالْعَالَمين َوَبِ الْحَقِّاَنْزَلْنَاهُوَبِالْحَقِّنَزَلَوَمَاا َرْسَ لْنَاكَاِلَّامُبَشِّرًاوَنَذيرًاوَقُرْاٰنًافَ رَقْن َاهُلِتَقْرَاَهُعَلَىالنَّاسِعَلٰىمُكْثٍوَنَز َّلْن َاهُتَنْزيلًالَااِلٰهَاِلَّاهُوَعَلَيْهِتَوَك َّلْت ُوَهُوَرَبُّالْعَرْشِالْعَظيمِبِرَحْمَتِكَياا َرْحَ مُالرَّاحِمينَ


Birinci Heykel Duası
Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahillezi la yenali min zikri Elhamdülillahillezi yucibbu min duaihi Elhamdülillahillezi min mera ve sega bihi ve aleyhi ve kefahu Elhamdülillahillezi lem yekun lehu ila ğayrih Elhamdülillahillezi bi Hayri vel ihsani ihsanen ve biseyyiatı ğufranen vel hamdülillahillezi huve recaen ve yesuuzzanne e’malena Elhamdülillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mülki velem yekun lehu veliyyun minezzülli ve kebiratu tekbiran ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim amentu billahi ve kefertu bilcibti vettağut vestemsik bil urvetil vüska len fisame leha vellahu semiul alim bi şehadeti en la ilahe illallahe vehdehula şerike lehu ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluh ve min yetevekkelü alallahi fe huve hasbuh ennellahe baliu emruhu gad cealallahu külli şeyin gadira ihseu fiha ve nuklemune veve ga’a aleyhim bima zalemu fehumla yentıgun İnne rabbekumullahullezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin summesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlubuhu hasisev veş şemse vel kamera ven nucume musehharatim bi emrih, ela lehul halku vel emr, tebarakellahu rabbul âlemîn. Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nezel, ve ma erselnake illa mubeşşirav ve nezira. Ve kur’anen feraknahu li takraehu alen nasi ala muksiv ve nezzelnahu tenzila. la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm.


İkinci Heykel Duası


بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالذىلَااِلٰهَاِلَّاهُوَاَلْحَیُّ الْقَ يُّومُلَاتَاْخُذُهُسِنَةٌوَلَانَوْمٌلَهُمَافِ ىالسّ َمٰوَاتِوَمَافِىالْاَرْضِمَنْذَاالَّذىيَشْفَع ُعِنْ دَهُاِلَّابِاِذْنِهيَعْلَمُمَابَيْنَاَيْديهِم ْوَمَ اخَلْفَهُمْوَلَايُحيطُونَبِشَیْءٍمِنْعِلْمِها ِلَّا بِمَاشَاءَوَسِعَكُرْسِيُّهُالسَّمٰوَاتِوَالْا َرْضَ وَلَايَؤُدُهُحِفْظُهُمَاوَهُوَالْعَلِىُّالْعَ ظيموا عيذباللهالذىلميتخذصحبةولاولداواعيذنفسيباللهاَ حَدٌا َللّٰهُالصَّمَدلَمْيَلِدْوَلَمْيُولَدوَلَمْيَ كُنْل َهُكُفُوًااَحَدٌواعيذنفسيباللهمِنْشَرِّمَاخَل َقَوَ مِنْشَرِّغَاسِقٍاِذَاوَقَبَوَمِنْشَرِّالنَّفّ َاثَا تِفِىالْعُقَدِوَمِنْشَرِّحَاسِدٍاِذَاحَسَدَوا عيذنف سيباللهمِنْشَرِّالْوَسْوَاسِالْخَنَّاسِاَلَّذ ىيُوَ سْوِسُفىصُدُورِالنَّاسِمِنَالْجِنَّةِوَالنَّا سِواع يذنفسيباللهقُلِاللّٰهُمَّمَالِكَالْمُلْكِتُؤْ تِىال ْمُلْكَمَنْتَشَاءُوَتَنْزِعُالْمُلْكَمِمَّنْت َشَاء ُوَتُعِزُّمَنْتَشَاءُوَتُذِلُّمَنْتَشَاءُبِيَ دِكَا لْخَيْرُاِنَّكَعَلٰىكُلِّشَیْءٍقَديرتُولِجُال َّيْل َفِىالنَّهَارِوَتُولِجُالنَّهَارَفِىالَّيْلِو َتُخْ رِجُالْحَیَّمِنَالْمَيِّتِوَتُخْرِجُالْمَيِّت َمِنَ الْحَیِّوَتَرْزُقُمَنْتَشَاءُبِغَيْرِحِسَابٍو َالطّ ُوروَكِتَابٍمَسْطُورفىرَقٍّمَنْشُوروَالْبَيْت ِالْم َعْمُورِوَالسَّقْفِالْمَرْفُوعِوَالْبَحْرِالْ مَسْج ُورِاِنَّعَذَابَرَبِّكَلَوَاقِعٌمَالَهُمِنْدَ افِعٍ يَوْمَتَمُورُالسَّمَاءُمَوْرًاوَتَسيرُالْجِبَ الُسَ يْرًاوباالذىاتخذابراهيمخليلاوموسيكليمامحمدصلي اللهع ليهوسلمحبيباانيخفيظنيمنكلشيطانمريدوجبارعنيدوه والوا حدالقهارومنشركلساحروكابدةوساكنوساكنةولاحولولا قوةال اباللهالعليالعظيم


İkinci Heykel Duası
Uizu nefsi billahillezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetuv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey’im min ilmihi illa bi ma şa’, vesia kursiyyuhus semavati vel ard, ve la yeuduhu hifzuhuma, ve huvel aliyyul azîm. Ve uizu billahillezi lem yettehiz sahibeten vela veleda ve uizu billahi ehad Allahus samed Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekul lehu kufuven ehad ve uizu nefsi billahi min şerri ma halak ve min şerri ğasigin iza ve gab ve min şerrinneffasati fil u’gad ve min şerri hasidin iza hased ve uizu nefsi billahi min şerril vesvasil hannas ellezi yüvesvisu fi sudurinnas minel cinneti vennas ve uizu nefsi billahi Kulillahumme malikel mulki tu’til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa’, ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa’, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadîr. Tulicul leyle fin nehari ve tulicun nehara fil leyl, ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy, ve terzuku men teşau bi ğayri hisâb. Vet tûr Ve kitabim mestûr Fi rakkim menşûr. Vel beytil ma’mûr Ves sakfil merfu’. Vel bahril mescûr. İnne azabe rabbike le vaki’ Ma lehu min dafi’ Yevme temurus semau mevra Ve tesirul cibalu seyra. Ve billezittehaze ibrahimu halilen ve musa kelimen Muhammed sallahu aleyhi ve sellem habiben en yehfi zanni min külli şeytanim merid ve cebbarin inde vehuvel vahidul kahharu ve min şerri külli sahirin ve kabidetin ve sakinin ve sakinetin vela havle vela kuvvete illabillahil aliyyil azim.


Üçüncü Heykel Duası


بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالذىخلقالسمواتالعلياَلرَّحْمٰنُع َلَىا لْعَرْشِاسْتَوٰى
لَهُمَافِىالسَّمٰوَاتِوَمَافِىالْاَرْضِوَمَاب َيْنَ هُمَاوَمَاتَحْتَالثَّرٰىوَاِنْتَجْهَرْبِالْقَ وْلِف َاِنَّهُيَعْلَمُالسِّرَّوَاَخْفٰىاللهلَااِلٰه َاِلّ َاهُوالاسماءالحسنياعيذنفسيباللهَاَلْمَلِكُالْ قُدُّ وسُالسَّلَامُ
الْمُؤْمِنُالْمُهَيْمِنُالْعَزيزُالْجَبَّارُا لْمُت َكَبِّرُسُبْحَانَاللّٰهِعَمَّايُشْرِكُونَاعيذ ربجبر ائيلوميكائيلواسرافيلوعزرائيلوحملةالعرشومنيتوك لعَلَ ىاللّٰهِفَهُوَحَسْبُهُاِنَّاللّٰهَبَالِغُاَمْ رِهقَ دْجَعَلَاللّٰهُلِكُلِّشَیْءٍقَدْرًاوَاللّٰهُم ِنْوَ رَائِهِمْمُحيطٌ
بَلْهُوَقُرْاٰنٌمَجيدٌفىلَوْحٍمَحْفُوظٍكُلُّم َنْعَ لَيْهَافَانٍوَيَبْقٰىوَجْهُرَبِّكَذُوالْجَلَا لِوَا لْاِكْرَامِفَانْفُذُوالَاتَنْفُذُونَاِلَّابِس ُلْطَ انٍاِذْنَادٰیهُرَبُّهُبِالْوَادِالْمُقَدَّسِط ُوًى
اِذْهَبْاِلٰىفِرْعَوْنَاِنَّهُطَغٰىرَبِّلَاتَ ذَرْن ىفَرْدًاوَاَنْتَخَيْرُالْوَارِثينَ
اِلَّامَاكَتَبَاللّٰهُلَنَاهُوَمَوْلٰینَاوَعَ لَىال لّٰهِفَلْيَتَوَكَّلِالْمُؤْمِنُونَ
حسبنااللهونعمالوكيلنعمالموليونعمالنصيرولاحولو لاقوة الاباللهالعليالعظيموالحمدللهربالعالمينبرحمتكي اارحم اراحمين

Üçüncü Heykel Duası
Bismillahirrahmanirrahim Uizu Nefsi billahillezi halagassemavatil aliyyür rahmanu alel arşisteva. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdi ve ma beynehuma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemus sirra ve ahfa. Allahu la ilahe illa huvel esmaul hunsa uizu nefsi billahi elmelikul guddusus selamül müminül müheyminul azizül cebbarul mütekebbir sübhanallahi amma yüşrikun uizu rabbi cebrailu ve mikailu ve ve israfilu ve Azrail ve hameletül arşi ve men yetevvekkel alallahi fehuve hasbuh, innallahe baliğu emrihi kad ce’alallahu likulli şey’in kadra. Vallahi min veraihim muhit bel huve guranim mecit fi levhim mahfuz Kullu men ‘aleyha fân. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrâm. fenfuzu, la tenfizune illa bisultânİz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuvarabbi la tezerni ferdev ve ente hayrul varisîn. İlla maketeballahu lena huve Mevlana ve lallahil fel yetevvekelil müminun hasbunallahi ve nimel vekil nimel Mevla ve nimen nasir vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Velhamdülillahi rabbul alemin birahmetike ya erhamerrahimin.


Dördüncü Heykel Duası


بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالعظيمتَجَلّٰىرَبُّهُلِلْجَبَلِج َعَلَ هُدَكًّاوَخَرَّمُوسٰىصَعِقًاومنشركلساحروساحرة ومنشر كلجبتيوجنةومنشرباسوجنودهواعنيائهواشباعهومنشرك لدابة انتاخذبناصيتهاانربيعليصراطمستقيمواعيذباللهالك بيرال ْمُتَعَالِ
ربالملائكةالثمانيةالملقةالذىلايتحركواسماءهالح سنياه ياشراهيااهياشراهيا
اهياشراهيادونياصباوتوبكلاسمالذىدعابهحملةعرشكو ملائك تكواصتقائكمنخلقكمنبنيادموصديقوشهيدوبحقهمعليكا نتحفظ ني
منكلجبارعنيدوشيطانمريدلايأتهالباطلمنبينيديهوم نخلفه تنزيلمنحكيمحميدالاانحِزْبَاللّٰهِهُمُالْغَالِ بُونَ وعليهتوكلتوهوربالعرشالعظيمربناانكحمدمجيدياالل هياال لهيااللهيارحمنيارحمنيارحمنيارحيميارحيميارحيمي احنان ياحنانياحنانيامنانيامنانيامنانياديانياديانياد يانبر حمتكياارحمالراحمين


Dördüncü Heykel Duası

Bismillahirrahmanirrahim Uizu Nefsi billahil azim tecella rabbehu lilcebeli cealehu dekken ve harramusa sa’igan ve min serri külli sahirin ve sahiratin ve min şerri külli cibti ve cinnetin ve min şerri be’sin ve cunudehu ve e’niyaihi ve eşba’ihi ve min şerri külli dabbetin ente ehizu bina sayhan inne Rabbi ala sıratımmüstegim ve uizu billahil kebiril mute’al Rabbul melaiketüs semaniyeti mülegati ellezi la yeteharrike ve esmaihil hüsna ehiyyen şerahiyyen ehiyyen şerahiyyen ehiyyen şerahiyyen duni esbavuti ve bi külli ismillezi de’abihi hameleti arşike vemelaiketuke ve estıgaike ve min halgike min beni Ademe ve sıddıgı ve şehidi aleyke en tehfizni min külli cebbarin indi ve şeytanim merid laye’tihil batıli min beyni yedeyhi ve min halfihi tenzilum min hakimin hamid ela inne hizbellahi hümül ğalibun ve aleyhi tevekkeltu ve hüve Rabbül arşil azim Rabbena inneke hamidüm mecid Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahmanu Ya Rahmanu Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Rahimu Ya Rahimu Ya Hannanu Ya Hannanu Ya Hannanu Ya Mennanu Ya Mennanu Ya Mennanu Ya Deyyanu Ya Deyyanu Ya Deyyanu birahmetike Ya erhamerrahimin


Beşinci Heykel Duası


بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالذىقامتالسَّمٰوَاتِوَالْاَرْضِب ِحُكْ مِهوسيراتالنُّجُومُبِاَمْرِهلَهُمَافِىالسَّمٰ وَاتِ وَمَافِىالْاَرْضِوَالشَّمْسُوَالْقَمَرُوالذنو بوكبي رحقعليهالعذابومنيهناللهفمالهمنمكرماِنَّاللّٰه َيَفْ عَلُمَايَشَاءُومنشركلدابةانتاخذبناصيتهاومنشرا لذىيط رقبخيرواذاقرأتالقرأنجعلنابينكوبينالذىلايؤمنون بالاخ رةحجابامسطوراوَجَعَلْنَاعَلٰىقُلُوبِهِمْاَكِن َّةًا َنْيَفْقَهُوهُوَفىاٰذَانِهِمْوَقْرًاقُلْكُونُ واحِج َارَةًاَوْحَديدًااَوْخَلْقًامِمَّايَكْبُرُفىص ُدُور ِكُمْوامةيُحْيوَيُميتُوَاِلَيْهِتُرْجَعُونَفَ وَقٰي هُمُاللّٰهُشَرَّذٰلِكَالْيَوْمِوَلَقّٰیهُمْنَ ضْرَة ًوَسُرُورًاوَجَزٰیهُمْبِمَاصَبَرُواجَنَّةًوَح َريرً ااِنَّهُمْلَهُمُالْمَنْصُورُونَوَاِنَّجُنْدَن َالَه ُمُالْغَالِبُونَاللهلاالهالاهووَالْمَلٰئِكَةُ وَاُو لُواالْعِلْمِقَائِمًابِالْقِسْطِلَااِلٰهَاِلّ َاهُو َالْعَزيزُالْحَكيمُاِنَّالدّينَعِنْدَاللّٰهِا لْاِس ْلَامُفسيكفيكهماللهوهوالسميعالعليمحسبنااللهون عمالو كيلنعمالموليونعمالنصيرغفرانكربناواليكالمصيرول احولو لاقوةالاباللهالعليالعظيموالحمدللهربالعالمين

Beşinci Heykel Duası
Bismillahirrahmanirrahim Uizu Nefsi billahillezi gametis-samavati vel erdi bi hükmihi ve süyyiratin Nücümu bi emrihi lehu mafissemavati vema fil erdi veşşemsü vel gameru vez zunubi ve kebiru haggun aleyhil azabu vemin yühnillahi femalehu mim mükramin innallahe yef’alu ma yeşau ve min şerri külli dabbetin ente ehizu binasiyetiha ve min şerrillezi yetrigu bi hayrin ve iza gara’tel gurane cealna beynike ve beynellezi la yüminune bil ahreti hicaben mestura ve cealna ala gulubihim ekinnetin en yefgahuhu vefi azanihim vegran gul kunu hicaraten ev hadida ev halgan mimma yekburu fi suduriküm ve ümmetin yuhyi ve yumitu ve ileyhi türceun.Fevgahümullahu şerra zalikel yevmi ve leggayhüm nedraten ve sururan ve cezahum bima sabaru cennetuv ve harira innehüm lehümül mensurune ve inne cündena lehümül ğalibun Allahu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmu gaimen bil gıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim inneddine indellahil İslam feseyekfi kehumullah vehuves semiul alim hasbunallah ve nimel vekil nimel Mevla ve nimen nasir ğufraneke Rabbena ve ileykel masir ve la havla ve la guvvete illabillahil aliyyil azim vel hamdulillahi rabbil alemin.


Altıncı Heykel Duası


بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالذىلَااِلٰهَاِلَّاهُوَعَلَيْهِت َوَكّ َلْتُوَهُوَرَبُّالْعَرْشِالْعَظيمِاعيذبكلماتا لتامت اتكلهامنشرماخلقالتيقامتالسَّمٰوَاتِوَالْاَرْض ِائْت ِیَاطَوْعًاوَكَرْهًاومنشرمايكونبالليلوالنهارو منشرا لجنوالانسبسماللهالرحمنالرحميمقُلْهُوَاللّٰهُا َحَدٌ اَللّٰهُالصَّمَدُلَمْيَلِدْوَلَمْيُولَدْوَلَم ْيَكُ نْلَهُكُفُوًااَحَدٌبسماللهالرحمنالرحميمقُلْاَ عُوذُ بِرَبِّالْفَلَقِمِنْشَرِّمَاخَلَقَوَمِنْشَرِّ غَاسِ قٍاِذَاوَقَبَوَمِنْشَرِّالنَّفَّاثَاتِفِىالْع ُقَدِ وَمِنْشَرِّحَاسِدٍاِذَاحَسَدَبسماللهالرحمنالر حميمق ُلْاَعُوذُبِرَبِّالنَّاسِمَلِكِالنَّاسِاِلٰهِ النَّ اسِمِنْشَرِّالْوَسْوَاسِالْخَنَّاسِاَلَّذىيُو َسْوِ سُفىصُدُورِالنَّاسِمِنَالْجِنَّةِوَالنَّاسِبس مالله الرحمنالرحميماَلْحَمْدُلِلّٰهِرَبِّالْعَالَمي نَاَل رَّحْمٰـنِالرَّحيمِمَالِكِيَوْمِالدّينِاِيَّا كَنَع ْبُدُوَاِيَّاكَنَسْتَعينُاِھْدِنَاالصِّرَاطَا لْمُس ْتَقيمَصِرَاطَالَّذينَاَنْعَمْتَعَلَيْهِمْغَي ْرِال ْمَغْضُوبِعَلَيْهِمْوَلَاالضَّالّينَبسماللهال رحمنا لرحميمرَبَّنَاوَلَاتَحْمِلْعَلَيْنَااِصْرًاكَ مَاحَ مَلْتَهُعَلَىالَّذينَمِنْقَبْلِنَارَبَّنَاوَل َاتُح َمِّلْنَامَالَاطَاقَةَلَنَابِهوَاعْفُعَنَّاوَ اغْفِ رْلَنَاوَارْحَمْنَااَنْتَمَوْلٰینَافَانْصُرْن َاعَل َىالْقَوْمِالْكَافِرينَولاحولولاقوةالاباللهال عليال عظيموالحمدللهربالعالمين

Altıncı Heykel Duası
Bismillahirrahmanirrahim Uizu Nefsi billahillezi la ilahe illa huve Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim euzu bikelimatitammeti kulliha min şerri ma halaga elleti gametissemavati vel erdi’tiya dav’an ve kerhen ve min şerri ma yekunu billeyli vennehari ve min şerril cinni vel ins Bismillahirrahmanirrahim Gulhuvallahu Ehad Allahussamed lemyelid Velem yuled Velem yekullehu Küfuven Ehad.Bismillahirrahmanirrahim Gul euzu bi Rabbil felag min şerri ma halag ve min şerri ğasigin iza vegab ve min şerrin neffasati fil ugad ve min şerri hasidin iza hased. Bismillahirrahmanirrahim Gul euzu bi Rabbinnas melikinnas ilahinnas min şerril vesvasil hannas ellezi yuvesvisu fi sudurinnas minelcinneti vennas.Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malikiyevmiddin İyyake na’büdü ve iyya ke’nestein ihtinassiratel müstekım sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim Rabbena vela tehmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min gablina Rabbena vela tuhammilna ma la da gatelana bih va’fu anna veğfirlena verhamna ente Mevlana fensurna alel gavmil kafirin vela havle vela guvvete illabillahil alüyyil azim vel hamdulillahi Rabbil alemin


Yedinci Heykel Duası


بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالذىالحيالقيومذالجلالوالاكرامذىا لبطشا لشديدوالسلطانالرفيعواطاهرةوالعزةالباهرةلهالنو روالب هاءوالرفعةوالثناءالواحدالمقتدرباواحدنيةواعيذب اللها لملكالجبارالمتكبرومنشركلناظراةواذنسامقةوقلوبو اعيةو صدورحاويةواعيذنفسيباللهالرحمنالرحيمالالهالخلق والام رتبركاللهربلعالمينبرحمتكياالرحمالراحمين

Yedinci Heykel Duası
Bismillahirrahmanirrahim Uizu Nefsi billahillezi el hayyul gayyum zelcelali vel ikram zil betşi şedidi ves sultanu rafiu vet tahirati vel izzeti el bahirati lehunnura vel behau ver rafiati ves senail vahidül mugtediru bil vahdaniyyeti ve Uizu Nefsi billahil melikül cebbarul mütekebbiru ve min şerri külli nazıraten ve üzünün samigati ve gulubi vaiyeti ve sudurihaviyeti ve Uizu Nefsi billahirrahmanirrahim ela lehul halgu vel emru tebarakallahu Rabbul alemin birahmetike Ya erhamerrahimin.

---------------

Diğer rivayet edilen Heykel Duası


Birinci Heykel Duası

بسماللهالرحمنالرحميم
وَقُلِالْحَمْدُلِلّٰهِالَّذىلَمْيَتَّخِذْوَلَ دًاوَ لَمْيَكُنْلَهُشَريكٌفِىالْمُلْكِوَلَمْيَكُنْل َهُوَ لِىٌّمِنَالذُّلِّوَكَبِّرْهُتَكْبيرًاولاحولول اقوةا لاباللهالعليالعظيم

Bismillahirrahmanirrahim Ve kulil hamdu lillahillezi lem yettehiz veledev ve lem yekul lehu şerikun fil mulki ve lem yekul lehu veliyyum minez zulli ve kebbirhu tekbira. Vela havle vela guvvete illabillahil aliyyil azimİkinci Heykel Duası

بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالذىلَااِلٰهَاِلَّاهُوَاَلْحَیُّ الْقَ يُّومُلَاتَاْخُذُهُسِنَةٌوَلَانَوْمٌلَهُمَافِ ىالسّ َمٰوَاتِوَمَافِىالْاَرْضِمَنْذَاالَّذىيَشْفَع ُعِنْ دَهُاِلَّابِاِذْنِهيَعْلَمُمَابَيْنَاَيْديهِم ْوَمَ اخَلْفَهُمْوَلَايُحيطُونَبِشَیْءٍمِنْعِلْمِها ِلَّا بِمَاشَاءَوَسِعَكُرْسِيُّهُالسَّمٰوَاتِوَالْا َرْضَ وَلَايَؤُدُهُحِفْظُهُمَاوَهُوَالْعَلِىُّالْعَ ظيمُ

Bismillahirrahmanirrahim Uizu nefsi billahillezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetuv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey’im min ilmihi illa bi ma şa’, vesia kursiyyuhus semavati vel ard, ve la yeuduhu hifzuhuma, ve huvel aliyyul azîm.


Üçüncü Heykel Duası

بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالذىلَااِلٰهَاِلَّاهُوَعَالِمُال ْغَيْ بِوَالشَّهَادَةِهُوَالرَّحْمٰنُالرَّحيمُهُوَا للّٰه ُالَّذىلَااِلٰهَاِلَّاهُوَاَلْمَلِكُالْقُدُّو سُالس َّلَامُالْمُؤْمِنُالْمُهَيْمِنُالْعَزيزُالْجَ بَّار ُالْمُتَكَبِّرُسُبْحَانَاللّٰهِعَمَّايُشْرِكُ ونَال لهاكبرولاحولولاقوةالاباللهالعليالعظيم

Bismillahirrahmanirrahim Uizu nefsi billahillezi Huvallahullezi la ilahe illa hu, ‘alimulğaybi veşşehadeh, huverrahmanurrahîm. Huvallahullezi la ilahe illa hu, elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘azizul cebbarul mutekebbir, subhanallahi ‘amma yuşrikûn. Allahu ekber Vela havle vela guvvete illabillahil aliyyil azim


Dördüncü Heykel Duası

بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالذىلَااِلٰهَاِلَّاهُومنشرَ
مَايَلِجُفِىالْاَرْضِوَمَايَخْرُجُمِنْهَاوَمَ ايَنْ زِلُمِنَالسَّمَاءِوَمَايَعْرُجُفيهَارَبِّنَجّ ِنىمِ نَالْقَوْمِالظَّالِمينَاللهاكبرولاحولولاقوةال ابالل هالعليالعظيم

Uizu nefsi billahillezi la ilahe illa huve ma yelicu fil erdi ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu mines semai ve ma ya’rucu fiha, rabbi neccini minel kavmiz zalimîn. Allahu ekber Vela havle vela guvvete illabillahil aliyyil azim


Beşinci Heykel Duası
بسماللهالرحمنالرحميم
لَااِلٰهَاِلَّاهُوَرَبُّالْعَرْشِالْكَريمِاعي ذنفسي باللهالذىاللهمربلاالهالاانتعليكتوكلتوانتربالع رشالع ظيمماشاءاللهكانومالميشالميكنلهولاحولولاقوةالا بالله العليالعظيم
Bismillahirrahmanirrahim Uizu nefsi billahillezi la ilahe illa huve rabbul arşil kerim allahumme rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu ve ente rabbul arşil azim maşa Allah kane vema lem yeşa lem yekun lehu la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azimAltıncı Heykel Duası

بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالذىلَااِلٰهَاِلَّاهُوَالذىقاللل سموات ولارضاتيناطائعينمنشركلساحرةومكرومكرةاللهاكبرا خافوا حذرولاحولولاقوةالاباللهالعليالعظيم

Bismillahirrahmanirrahim Uizu nefsi billahillezi la ilahe illa huvellezi kalessemavati vel erdi ateyna tai’ine min şerri kulli sahiraten ve mekeru ve mekeraten allahu ekber ehafu ve ehzeru vela havle vela kuvvete illabillahil aliyyil azim


Yedinci Heykel Duası

بسماللهالرحمنالرحميم
اعيذنفسيباللهالذىلَااِلٰهَاِلَّاهُوَالرَّحْمٰ نُالر َّحيمُمنشركلبلإوهموغمووسواسوجنوناللهاكبرممااخ افواح ذرولاحولولاقوةالاباللهالعليالعظيمبرحمتكياارحم الراح مين

Bismillahirrahmanirrahim Uizu nefsi billahillezi la ilahe illahuver rahmanurrahim min şerri kulli belain ve hemmin ve ğammin ve vesvasin ve cunnun allahu ekber mimma ehafu ve ehzeru vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim birahmetike ya erhamerrahimin

Konu zeinarda tarafından (02-18-2013 Saat 04:26 ) değiştirilmiştir..
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-18-2013, 05:08   #2 (permalink)
Hun

 
Hun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Üyelik tarihi: Nov 2012


Mesajlar: 1.021
Konular: 614

Karma Puanı: 2

Standart

eline emegine saglik zeinarda tesekkür ederim paylasim icin cok degerli
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-18-2013, 17:15   #3 (permalink)

Avatar Yok
 

Üyelik tarihi: Nov 2012


Mesajlar: 268
Konular: 74

Karma Puanı: 2

Standart

Eline emmeğine sağlık ablacım.
BİLGE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


gizli ilimler gizli ilim
Tüm Zamanlar GMT +4.5 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:20.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Ruhani.Net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ruhani.Net hakkında yapılacak tüm Hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Ruhani.Net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır. her yürlü sorunlar için email ; ruhaninet@gmail.com